V Havel & Partners povýšili deset lidí, Štarha je novým společníkem

|

Novoroční vlna povyšování v kanceláři HAVEL & PARTNERS přinesla dva nové členy nejužšího vedení – společníkem kanceláře je od 1. ledna 2023 Štěpán Štarha, partner spoluzodpovědný za chod slovenské kanceláře a za tým specializující se na právo duševního vlastnictví a informačních technologií. Partnerem se ke stejnému datu stává Jiří Kunášek, přední odborník na korporátní, obchodní a finanční právo a poradenství pro privátní klientelu. Na seniornější pozice se posouvá dalších sedm právníků a právniček.

Štěpán Štarha (37 let) má 14letou praxi, v kanceláři působí již od roku 2009, odkdy se postupně interně kariérně posouvá, a to až do nynější pozice společníka kanceláře. Je spoluzodpovědný za vedení slovenské kanceláře a za týmy specializující se na právo duševního vlastnictví, informačních technologií a automotive. Vedle toho se podílí rovněž na vedení brněnské kanceláře. Na nové pozici se bude dál intenzivně věnovat zejména rozvoji týmu na Slovensku, péči o narůstající počet zdejších klientů, stejně jako poradenství pro české klienty s ambicí obchodních aktivit a expanze na slovenský trh. Štěpán poskytuje poradenství řadě soukromých společností, včetně největších bank, i orgánům veřejné správy. Profesně se specializuje na právo informačních systémů a telekomunikací, právo duševního a průmyslového vlastnictví, ochranu osobních údajů, smluvní právo a na mezinárodní právo soukromé. Věnuje se také poradenství privátním klientům jak v Česku, tak na Slovensku, kterým pomáhá s právní ochranou osobního a rodinného majetku či s mezigeneračním transferem kapitálu.

Jiří Kunášek (34 let) má více než 10letou praxi. Specializuje se na obchodní a korporátní právo, zejména pak na oblast řešení korporátních sporů, přeměny obchodních společností či holdingové struktury. Poskytuje rovněž komplexní právní poradenství privátním klientům, kterým pomáhá s ochranou a správou osobního a rodinného majetku i privátních aktiv či s mezigeneračním transferem rovněž oporou úspěšného týmu zaměřeného na dědické právo, který zastupuje klienty v oblasti rozsáhlých a komplikovaných dědických sporů a jejich narovnání. Věnuje se i oblastifinančního práva a kapitálových trhů a poskytuje společnostem komplexní poradenství u IPO. Před příchodem do Havel & Partners působil v kanceláři čech partners.

Na pozici counsel se v rámci advokátní kanceláře dále posouvají Adam Forst, David Šmída a Jaroslav Šuchman. Tým vedoucích advokátů pos v novém roce Vojtěch Katzer a na úroveň seniorních advokátů pak postupují Josef Bouchal, Martin Pecha a Pavlína Petráčková.

K povýšení došlo i na neprávnické pozici; novou PR manažerkou se tak ke stejnému datu stává Radka Rainová.

Předchozí

Poništiak je novým partnerem bpv

Líbal už je jednatelem a společníkem pražské Eversheds

Další