Využijte trend zelených investic

|

Ekologie, zelená energie nebo sociální hodnoty – to jsou témata a trendy, které dnes hýbou světem. Pro nadnárodní korporace přestává být prioritou kvantitativní pohled na zisk, ale stávají se jí kvalitativní kritéria fungování samotné společnosti.

Například nikdy v historii nemělo téma postoje ke klimatickým změnám v rámci amerických prezidentských voleb takovou váhu jako nyní. Podle některých průzkumů se od něj odvíjelo rozhodování asi 25 procent voličů. Není divu, že tento trend nabývá na síle i v oblasti investic. Jak toho trendu využít na finančních trzích?

ESG, anebo OZE?

U zelených investic se často setkáváme s označením „ESG“. Tato zkratka nám zjednodušeně říká, že investujeme do společnosti dodržující při své činnosti zásady odpovědného chování. Měla by tak především zohledňovat hodnoty jako ochrana životního prostředí, vhodné zacházení se zaměstnanci nebo etická firemní politika.

Náročnější investor, který chce k vizi čisté planety přispět více, může své finanční prostředky vložit přímo do investičních fondů zaměřených na obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“).

Investice do ESG

Bezesporu se jedná o trend stále rostoucí obliby, který zažívá bezprecedentní příliv investičního kapitálu. Za rok 2018 vzniklo v dané oblasti 290 aktivně řízených fondů a ETF. Společnost Morningstar pak uvedla, že jenom v USA za rok 2019 investoři poslali do těchto fondů 20,6 miliardy dolarů. V Evropě se pak ve stejném roce jednalo o částku převyšující 119 miliard eur.

Kromě fondů můžeme napřímo koupit celou škálu investičních instrumentů jako například zelené dluhopisy. V roce 2018 byla evidována emise nově vydávaných obdobných typů dluhopisů v hodnotě 150 miliard dolarů. Zájem o ně narůstá i z toho důvodu, že mnoho centrálních bank vyjádřilo ochotu akceptovat takto označené dluhopisy při nákupech do svých bilancí. Jednoznačně ale objemem ve skupině ESG dominují akcie.

Zvažujte různé varianty pozorně

Při výběru vhodné investice do ESG by však měl investor zvažovat různé varianty pozorně. V dané skupině překypuje velké množství investičních příležitostí, které se mnohdy jenom „tváří zeleně“. Je to dáno nestandardizovanou metodikou hodnocení.

ESG udělují jak konkrétní agentury, tak si vlastní interní analýzy dělají i investiční společnosti. Lze dosáhnout různých úrovní hodnocení. Statistiky však ukazují, že nehledě na nízkou úroveň pouhé označení ESG může výrazně přispět ke zdražení hodnoty akcie.

Zajímavý pohled nabízí příklad porovnání indexu MSCI USA ESG zahrnující „odpovědné společnosti“ a klasického indexu S&P 500. Jejich průběh výkonnosti od začátku roku do konce května nevykazuje větší rozdíly.

Fondy zaměřené na OZE

Jestliže investor v této oblasti vyhlíží vhodný investiční fond, měl by se nejdříve seznámit s podobou jeho portfolia. Prostřednictvím fondu může například investovat jak do výrobců zařízení na produkci energií, tak do samotných provozovatelů elektráren.

Tyto dva typy společností přitom čelí jiným tržním rizikům. Zatímco dobré počasí bude svědčit solárním elektrárnám, výrobce solárních kolektorů může v tu samou chvíli procházet krizí kvůli nedostižným technologickým inovacím konkurence.

Další z důležitých faktorů představuje geografické zaměření takového fondu. Každý region a každá země mají totiž své specifické prostředí pro podnikání v oblasti OZE. Hlavní roli sehrává především existence státní podpory a regulace.

U spousty zemí vidíme princip garantovaných výkupních cen, což producentovi elektřiny z OZE (fondu) přispívá ke stabilnějšímu výhledu a predikování budoucího výnosu. Stále více států ale realizuje i tzv. aukce.

Index RECAI pro porovnání

Za účelem porovnání atraktivity jednotlivých zemí pro daný byznys vznikl index RECAI. Ten zahrnuje čtyřicítku zemí s nejpřívětivějším prostředím pro investice do OZE. V květnovém vydání se do popředí dostaly USA následované pevninskou Čínou, Francií, Austrálií nebo Německem. Umístily se i země vyhledávané českými investory jako Chile na 13. místě nebo Polsko na 31. místě. U České republiky nepřekvapí, že zde nefiguruje.

Rizikovou stránku nejvíce zastupuje proměnlivost politické scény daných zemí. Jednoduše se může stát, že zelená energie pro nově nastupující vládu již nemusí být prioritou. Původně kalkulovaný výnos investora tak může dostát výrazných změn.

V České republice jsme také byli svědky velkého boomu solární energie, kdy státem nastavená pravidla vdobě klesajících nákladů na pořízení techniky slibovala pohádkové zisky. Nakonec byla schválena solární daň ve výši 26 procent s retroaktivní platností i na dříve postavené solární elektrárny. Aktuálně vláda schválila výši vnitřního výnosového procenta 6,3 procenta.

Investor využije dlouhodobý trend

Investor rozšířením svého portfolia o investiční instrumenty označené ESG nebo přímo spojené s OZE získá zajímavou diverzifikaci představující dlouhodobý trend. Tím se svět chtě nechtě bude muset postupně ubírat.

Výhodou je, že konzervativnější investor může volit mezi dluhopisovými fondy, zatímco rizikovější může zkusit progresivnější třídu aktiv. Rozhodně by si ale měl pohlídat, aby za danou značku nepřiplácel až moc velkou prémii.

Text: Richard Bechník

Předchozí

Jiří Brych: Koronavirus jen odhalil dřívější problémy firem

Trend cestování po Česku bude přirozeně sílit

Další