S D4 radí ministerstvu dopravy White & Case

|

Pražská pobočka mezinárodní advokátní kanceláře White & Case LLP poskytla poradenství Ministerstvu dopravy ČR v souvislosti s pilotním dálničním PPP projektem v České republice.

„Náš tým se musel vypořádat s nemalými výzvami vyplývajícími z netestovaného právního rámce PPP projektů v České republice, včetně aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek na tak mimořádně komplexní projekt, jakým PPP projekt D4 bezesporu je,“ říká Vít Stehlík, partner White & Case, a dále dodává:

„Jsme nesmírně rádi, že jsme zejména díky našim zkušenostem s PPP projekty ze zahraničí mohli jako poradci zadavatele přispět k úspěšnému dosažení finančního uzavření prvního dálničního PPP projektu v České republice. Projekt představuje zásadní milník v oblasti financování výstavby dálniční sítě v České republice a já bych rád touto cestou jménem celého poradenského týmu poděkoval projektovým týmům Ministerstva dopravy ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury ČR za jejich obrovské úsilí věnované tomuto projektu po celou dobu jeho přípravy.“

Projekty PPP (z angl. Public Private Partnership) představují partnerství veřejného a soukromého sektoru jako nástroje zajišťování veřejných služeb či veřejné infrastruktury.

Ministerstvo dopravy ČR zahájilo přípravu zadávacího řízení na výběr koncesionáře na výstavbu a provoz dálnice D4 pomocí modelu PPP v roce 2017. Projekt zahrnuje výstavbu cca 32 km nové dálnice a obnovu navazujících cca 16 km již existujících úseků, spojujících Příbram a Písek, a jejich následný provoz po dobu přibližně 24 let. Po podpisu koncesionářské smlouvy 15. února 2021 došlo nyní k finančnímu uzavření, čímž byly potvrzeny finanční podmínky s koncesionářem.

Tým White & Case, který poskytoval právní poradenství v rámci tohoto projektu, vedl partner Vít Stehlík a counsel Peter Hodál. Součástí týmu byli dále právníci David Wilhelm, Renata Ryglová a Jan Voborský. Na projektu se dále podíleli právníci White & Case z bratislavské a londýnské kanceláře, zejména Marek Staroň a Caroline Miller Smith. White & Case pracovala při poskytování právního poradenství ve sdružení společně s Českou spořitelnou, a.s. jako finančním poradcem a s Obermeyer Helika a.s. (SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., poddodavatel) jako technickým poradcem.

Ilustrační foto: Schwoaze z Pixabay

Předchozí

HELIOS Podcast E2: generální ředitel Edenred ČR Nicolas Eich

Holásek představil detaily nové firmy i její logo

Další