Za zranění na účelové komunikaci žena vysoudila odškodné

|

Vlastník pozemku s účelovou komunikací v nově postavené čtvrti rodinných domků na okraji Holasic na Brněnsku měl povinnost udržovat ji bezpečnou a schůdnou. Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání firmy ve sporu se ženou, která se zranila po pádu na sněhu a ledu. Vysoudila zhruba 103 000 korun. Vlastnictví zavazuje, zdůraznil NS v rozsudku, který v pondělí zpřístupnil na úřední desce.

Žalovanou stranou byla firma z Prahy, právní nástupkyně developera, který satelitní čtvrť vybudoval. Po rozprodání parcel pro výstavbu rodinných domků firmě zůstala v majetku účelová komunikace, jediná přístupová cesta k domkům. Právě tam žena upadla a zranila se, přestože měla vhodnou zimní obuv a nepočínala si nijak lehkovážně či neopatrně.

NS se v rozsudku zabýval dosud neřešenou otázkou odpovědnosti za újmu vzniklou v důsledku absence péče vlastníka o účelovou komunikaci. Zákon o pozemních komunikacích ukládá povinnost správy, údržby a oprav jmenovitě vlastníkům dálnic, silnic a místních komunikací, nikoliv výslovně vlastníkům těch účelových. I oni však mají povinnost zakročit proti hrozícímu nebezpečí, pokud to odůvodňují místní okolnosti či zvyklosti soukromého života.

„Právě o takovou situaci se jedná v daném případě,“ uvedl NS. Poukázal na to, že účelová komunikace byla jediným přístupem k obytné zástavbě a lidé se jí nemohli nijak vyhnout. Ve čtvrti nejsou chodníky. Účelová komunikace tak plnila úlohu místní komunikace, z čehož plynou pro vlastníka závazky.

„Domnívala-li se žalovaná, že ji jako vlastníka pozemku nezatěžuje vůbec žádná povinnost, přehlížela zásadu, že vlastnictví zavazuje,“ rozhodl NS. Poukázal na to, že právní předchůdce firmy v rámci podnikatelského záměru vytvořil novou část obce, kde lidé mohli důvodně očekávat zajištění běžných standardů péče o komunikace.

„Nelze přehlédnout, že předmětná komunikace slouží nejen k jízdě vozidel, ale i k pohybu chodců mezi obytnými domy, neboť v uvedené lokalitě nejsou chodníky. Podle zvyklostí soukromého života lze za takové situace očekávat, že vlastník domu bude udržovat a uklízet bezprostřední prostor před vchodem do domu či nájezd ze silnice ke garáži, nikoli však vozovku před domem,“ uvedl NS.

Z katastru nemovitostí plyne, že vlastnictví pozemků s vozovkou už v mezičase přešlo ze soukromé firmy na obec Holasice.

Předchozí

Havel loni celkově dosáhl na půldruhé miliardy

Koruna v březnu oslabila vůči euru 

Další