Znovu je možné nahlížet na majetková přiznání politiků

|

Na začátku července nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která veřejnosti po více než roce a půl opět otevírá možnost nahlížet na majetková přiznání politiků v Centrálním registru oznámení. Oznámení jsou přístupná pouze na základě předchozí individualizované žádosti. Informace získané z oznámení mohou pak být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností veřejného funkcionáře.

Novela dále reaguje na požadavky zejména komunální praxe a vyjímá vybrané skupiny neuvolněných volených veřejných funkcionářů z dosahu působnosti zákona o střetu zájmů. Ze skupiny veřejných funkcionářů jsou nově vyňati místostarostové obcí vykonávajících přenesenou působnost v základním rozsahu (tzv. „jedničkových obcí“) a členové rad těchto obcí a obcí s pověřeným obecním úřadem (tzv. „dvojkových obcí“), v obou případech nebyli-li tyto osoby pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

S tím je spojena povinnost Ministerstva spravedlnosti ve lhůtě do 60 dnů od nabytí účinnosti novely vymazat z Centrálního registru oznámení veřejných funkcionářů oznámení těch osob, na které již zákon o střetu zájmů nedopadá.

Předchozí

Taylor Wessing radí S+B v rámci projektu Via Una

Arrows spouští Integrační program Ukrajina

Další