Aegis Law prošla úspěšně pubertou a teď může vyrůstat i na 50 lidí

|

„Náš tým má v současnosti přes 30 členů a chceme růst dál. Nyní jsme velmi silní v pracovním právu, litigacích, regulatorice, M&A a nemovitostních transakcích. Za uplynulý rok se nám také v podstatě z ničeho podařilo vybudovat nově také sportovně právní praxi, ve které jsme myslím stále více a více viditelní,“ shrnuje jen některé z milníků v posledním vývoji kanceláře Aegis Law Jan Krampera.

„Vnímám to období jako průchod pubertou, kdy jsme si dodělali úkoly, které nebyly prioritou při startu kanceláře, ale kdybychom si to neodpracovali teď, měli bychom středně a dlouhodobě organizační dluh,“ dodává k tomu Tomáš Procházka. A další plány přidává Vojtěch Faltus: „Věříme, že firma o 40 až 60 lidech se stále dá řídit s osobním nádechem a zapojením partnerů tak, aby kultura a hodnoty naší firmy byly stále stejné a vnímal je tak každý člen týmu od prvního dne u nás.“ Se společníky kanceláře jsme toho ale v našem partnerském rozhovoru probrali daleko více.

Potkáváme se necelý rok po našem posledním rozhovoru pro Lawyers & Business. Jaký pro vás ten letošní a vlastně druhý celý ve vašem fungování byl? Můžete ho rovněž ilustrovat třeba předpokládanými tržbami a dalšími podobnými údaji?

JK: Jednoduše skvělý! Podařilo se nám splnit cíle, které jsme si stanovili a zapustit kořeny, nebo jak říká Tomáš, projít pubertou. Sofistikovaně by se tento stav dal popsat tak, že se nám v kanceláři podařilo nastavit kompletní pravidla, procesy a systémy tak, abychom věci dělali při zachování stejné kvality co možná nejefektivněji a měli možnost věnovat co možná nejvíce času našim klientům a rozvoji kanceláře. To má samozřejmě dopad i na ekonomiku kanceláře a její růst, kde předpokládáme, že letošní rok zakončíme s tržbami kolem 40 milionů korun oproti loňským 30. 

TP: Jak říká Honza, vnímám to období jako průchod pubertou, kdy jsme si dodělali úkoly, které nebyly prioritou při startu kanceláře, ale kdybychom si to neodpracovali teď, měli bychom středně a dlouhodobě organizační dluh.

VF: Zároveň si při tom všem zachováváme minimální fluktuaci týmu, za což jsme nesmírně rádi. 

Aegis Law velmi rychle roste. Můžete nám, prosím, popsat, jak jste současně vlastně velcí a čemu všemu a také s kým se věnujete?

TP: Doplnění týmu na současnou velikost bylo nezbytné, protože naši zákazníci jsou nároční a očekávají specializované znalosti a zkušenosti v řadě oborů. A k tomu je potřeba odpovídající tým.

JK: Náš tým má v současnosti přes 30 členů a chceme růst dál. Nyní jsme velmi silní v pracovním právu, litigacích, regulatorice, MA a nemovitostních transakcích. Za uplynulý rok se nám také v podstatě z ničeho podařilo vybudovat nově také sportovně právní praxi, ve které jsme, myslím, stále více a více viditelní. 

VF: Stále se aktivně díváme po oblastech, ve kterých můžeme posílit. Od IT/IP, přes insolvence po veřejné zakázky – od šikovných jednotlivců po celé týmy. Vždy však chceme, aby k nám jakýkoli nově příchozí perfektně lidsky zapadl, v tomto nikdy neuděláme kompromis.

"Stále se aktivně díváme po oblastech, ve kterých můžeme posílit. Od IT/IP, přes insolvence po veřejné zakázky – od šikovných jednotlivců po celé týmy. Vždy však chceme, aby k nám jakýkoli nově příchozí perfektně lidsky zapadl, v tomto nikdy neuděláme kompromis."

Minule jste mluvili o tom, že vaším cílem je mít 40 lidí. To stále platí? A proč právě takovýto počet?

JK: Ano, platí, respektive chceme růst ještě víc. Jednoduše proto, že stále vidíme potenciál, který chceme rozvíjet a s tím je ruku v ruce spojen i personální růst. 

TP: Jsme si vědomi, že náš růst brzdí naše náročnost na nové kolegy. Jejich správný výběr je ale jednou z klíčových hodnot naší kanceláře, takže ze svých nároků nechceme slevovat. Věříme, že se nám to dlouhodobě vyplatí. 

VF: Věříme, že firma o 40 až 60 lidech se stále dá řídit s osobním nádechem a zapojením partnerů tak, aby kultura a hodnoty naší firmy byly stále stejné a vnímal je tak každý člen týmu od prvního dne u nás.

Zdůrazňujete, že fungujete jako tým, což má jasné byznysové výsledky. Můžete tohle rozvést?

TP: Součástí naší kultury je respektovat to, že naši kolegové jsou velmi inteligentní a je jim proto jasná i řada výslovně nenapsaných věcí. Je proto pro nás důležité, aby například i systém odměňování podporoval spolupráci, nebo jinak řečeno finančně neodměňoval netýmové chování.

JK: O tom není pochyb. Už od samého založení kanceláře si uvědomujeme, že sami nedokážeme nic. A naopak, s dobrým týmem dokážeme všechno. Proto je pro nás nesmírně důležité mít v týmu ty správné lidi a starat se o to, aby u nás byli spokojení. Starat se o to, aby u nás byla dobrá atmosféra, která znamená to, že jsou lidi hrdí na to, kde jsou, že jsou hrdí na své kolegyně a kolegy a že každý úspěch kanceláře vnímají jako svůj vlastní. To pak v praxi znamená např. to, že si mezi sebou členové jednotlivých týmů předávají práci podle specializace a že se vzájemně podporují v cross-selingu, což na konci dne znamená, že využíváme maximálně potenciál, jaký máme, a že klientům poskytuje služby vždy ten správný odborník na danou oblast. 

VF: Nebudujeme ve firmě kulturu rivalit, kterou bychom motivovali kolegy schovávat si práci pro sebe, místo aby ji předali ostatním členům týmu. Děláme tak práci rychleji, efektivněji a se spokojeností všech členů týmu.

Očekáváte, že v dohledné době dojde k posunům rovněž ve vaší vlastnické či partnerské struktuře kanceláře?

JK: Chceme, aby došlo. Bude to znamenat, že se zase posouváme. Každá role u nás v kanceláři má svůj obsah. Každý z našich kolegyň/kolegů si může zvolit, jakou cestou se chce vydat. Každý, kdo dokáže, že je partnerem/kou se vším, co to obnáší, se jí/m u nás také stane. 

TP: Zároveň se už od začátku hlásíme k tomu, že je naším cílem, aby nás kancelář přežila. To znamená motivovat a umožnit vstup mladším kolegům za férových podmínek vlastnický vstup do kanceláře. Takovou změnu ale budeme určitě nejdřív komunikovat s danou kolegyní nebo kolegou.

VF: Nechceme ale nikoho nutit posouvat se do rolí, které mu nevyhovují. Někdo může mít zájem hlavně v právu, nechce se zapojit do managementu a businessu kanceláře, a my to plně respektujeme. Naopak řada jiných se vidí jako budoucí společníci a partneři kanceláře a mají u nás dveře otevřené.

1536-10241

Všiml jsem si, že ve vaší struktuře rozlišujete mezi paralegaly a legal assistenty. Z jakého důvodu?

JK: Jak jsem řekl, každá role u nás má svůj obsah. Studenti 1. až 2. ročníku se u nás seznamují s chodem kanceláře, převážně s jejími administrativními procesy, proto jsou legal assistenty. Od 3. až 5. ročníku již mají příležitost se posunout, tj. stát se paralegaly a být víc a víc zapojováni do právní práce, přípravy dokumentů a mají také např. možnost chodit se dívat s kolegy na soudní jednání. 

TP: Věříme, že slova mají váhu a je potřeba s nimi podle toho zacházet. Na druhou stranu dávat stejným rolím jiný název jen proto, aby to lépe vypadalo, je špatně pro interní kulturu. Tady vnímáme jasný předěl v pracovní náplni, který si změnu názvu pozice zaslouží.

VF: Ideální scénář pro nás je, pokud u nás naši studenti začnou pracovat již jako legal assistenti. Zvyknou si na chod kanceláře, její administrativní procesy, což jim značně usnadní přechod na pozici paralegal. Lépe pak také vidí, co vše ta administrativa a servis potřebný pro právní práci obnáší.

Advokátní kanceláře si často stěžují, že studenti a mladí právníci nemají o vstup do advokacie příliš zájem. Jaká je v tomto vaše zkušenost?

VF: Vnímám to jako přirozený trend. Klesá počet absolventů právnických fakult, zároveň stoupá atraktivita zaměstnavatelů, kteří mohli být dříve v pozadí. Například řada státních institucí má nyní mnohem aktivnější a propracovanější hiring i systém benefitů.

JK: Na nezájem uchazečů si naštěstí nemůžeme stěžovat. A velmi si toho vážíme. Myslím, že trh se v tomto směru za několik posledních let změnil. A to je dobře. Myslím, že už teď není samozřejmostí, že se každému na jakýkoli inzerát ozvou desítky zájemců dychtících po práci za jakýchkoli podmínek. Současní kandidáti jsou vybíraví a mají představu o tom, co chtějí a co zase ne. Je pravda, že někdy jsou ty představy reálné více, někdy zase méně. Ale obecně je velmi dobře, že už se firmy musí víc a víc snažit, aby zaujaly opravdu šikovné a schopné kandidáty. A to nejenom podmínkami, které jim při pohovorech nabídnou, ale také tím, jakou si mezi nimi získají na trhu pověst. 

TP: Tvrzení, že „v advokacii nejsou lidi“ bych nepodepsal. Naše zkušenost spíš ukazuje, že se k nám hlásí kvalitní kandidáti sami a často i bez předchozí inzerce. Přičítáme to rostoucí známosti naší značky i tomu, že stávající kolegové sdílejí ve svém okolí pocity z práce v naší kanceláři.

"Na nezájem uchazečů si naštěstí nemůžeme stěžovat. A velmi si toho vážíme. Myslím, že trh se v tomto směru za několik posledních let změnil. A to je dobře."

Vaší kanceláři se daří velmi rychle etablovat, v našem žebříčku Advokátní kanceláře roku jste byli nominováni na Domácí kancelář roku, nedávno jste zvítězili v Právnické firmě roku v oblasti Pracovní právo. Co pro vás tato ocenění znamenají? A máte na ně i klientskou odezvu?

TP: Je to potvrzení, že trh akceptuje směr, kterým jsme se rozhodli kancelář směřovat. Ocenění práce celého našeho týmu ze strany klientů. A samozřejmě velký závazek do budoucna hledat oblasti, kde se můžeme dál zlepšovat.

JK: Máme z nich radost. Už od samého začátku jsme říkali, že bychom se chtěli zařadit do dobré společnosti naší konkurence, tj. mezi ostatní zajímavé a významné kanceláře působící na trhu. Věřím, že ta ocenění říkají, že jdeme správnou cestou.

VF: Klienti to vnímají a očekávají. Na začátku naší existence každý předpokládal, že máme webové stránky. Nyní už klienti čekají, že jsme na trhu etablovaní a uznávaní. 

Advokátní trh jste zaujali rovněž svou nedávnou konferencí o sportovním právu. Jak je právě tato specializace pro vás důležitá?

JK: Velmi. A upřímně, možná mnohem víc po stránce lidské než po stránce ekonomické. Když vidím, co se nám v oblasti sportovního práva za poslední rok podařilo, včetně uspořádání té konference, tak jsem strašně pyšný. Pyšný na kolegyni Báru Strakovou, jejíž je to zásluha. A z nás mám zase radost, že jsme jí to vše umožnili realizovat. Že když jsme měli to štěstí a potkali mladou šikovnou kolegyni s jasnou vizí, co by chtěla dokázat, tak jsme jí dali prostor a nechali ji růst. A světe, div se, roste. 

TP: Představuje dobrý mix mezi potřebami stávajících klientů a prostorem prosadit se na trhu, který je spíše bokem zájmu řady našich konkurentů.

VF: Pro mne jako pasivního fanouška sportu je to skvělá zpráva, protože sportovnímu dění mohu být zase o krok blíž. Zároveň vnímám Báry počin jako zdravé povzbuzení pro všechny ostatní talentované kolegy. Věříte si, chcete prostor, chcete něco vybudovat? Pojďte k nám, dostanete od nás maximální podporu, ze které pak máme radost všichni jako jeden tým.

A konečně – jak se posunuly vaše mezinárodní ambice?

JK: Zůstávají stejné. Jsou naším střednědobým cílem. 

TP: Hledáme vhodné partnery na trzích důležitých pro naše klienty. 

VF: Na nezávislé bázi jsme již aktivně v kontaktu s řadou mezinárodních poradců ať již právních či businessových, oproti českému trhu však věci ne vždy mají tak rychlý spád. Další postup na mezinárodních trzích je tak pro nás jen otázkou času.

Článek vyšel v Lawyers & Business č. 6/2023.

Předchozí

Práce v médiích je zajímavá a platí to i pro právníka

Vyšlo LB. O Lichtenštejnech, White & Case i Aegis Law

Další