Allen & Overy pracovala na zelených dluhopisech pro Raiffeisenbank

|

Raiffeisenbank úspěšně dokončila první mezinárodní emisi zeleného seniorního nepreferovaného dluhopisu vydaného v České republice a regionu střední a východní Evropy. Banku jako emitenta v souvislosti s emisí seniorních nepreferovaných MREL uznatelných zelených dluhopisů v objemu 350 milionů euro vydaných pod mezinárodním dluhopisovým programem zastupovala advokátní kancelář Allen & Overy. Kancelář bance pomáhala tento program v listopadu 2020 rovněž založit.

Jedná se o unikátní a vůbec první emisi svého druhu, a to nejenom v kontextu České republiky, i v celého regionu střední a východní Evropy. Dluhopisy byly vydány dle německého práva s tím, že jejich status se však řídí českým právem a byly přijaty k obchodování na Lucemburské burze cenných papírů.

Transakce zahrnovala rovněž přípravu dodatku základního prospektu dluhopisového programu, a to především v reakci na publikaci výroční zprávy Raiffeisenbank za rok 2020.

Transakci vedl z Prahy partner Petr Vybíral v úzké spolupráci s advokátem Tomášem Kafkou a koncipientem Josefem Pavlíčkem. Aspekty německého práva měl na starosti partner Stefan Henkelmann a counsel Jens Nollmann.

Foto: Jeon Sang-O z Pixabay

Předchozí

Kroupa: ČAK by mohla nabízet elektronický spis

Nepatří vám něco ze zapomenutých 10 miliard?

Další