Kroupa: ČAK by mohla nabízet elektronický spis

|

Advokát Pavel Kroupa spoluzaložil původně brněnskou advokátní kanceláře KroupaHelán a v první debatě Lawyers & Business: FORUM reprezentoval platformu Komora 2.0. Ta se do nastávajícího advokátního klání přihlásila jako zatím poslední advokátské uskupení. „Jsme tým advokátek a advokátů z celé České republiky, kteří vybudovali vlastní kanceláře a nyní se rozhodli svůj čas a um poskytnout do služeb České advokátní komory. Prvotním impulsem pro náš vznik byl letošní sněm, v němž budeme kandidovat do představenstva, kontrolní rady i kárné komise, nicméně rádi bychom, aby se Komora 2.0 stala jakýmsi diskusním fórem i po sněmu a otevírala témata, která hýbou českou advokacií,“ zarámcoval platformu Kroupa s tím, že do voleb jde s následujícími prioritami.

„Rádi bychom Českou advokátní komoru více přiblížili jejím členům a ještě více ji posunuli do 21. století. Rádi bychom komoru šikovnější, chytřejší a dostupnější. Mohla by zpracovat a nabízet svým členům vzory některých dokumentů, například AML, smlouvu o poskytování právních služeb nebo smlouvu o trvalé spolupráci mezi advokáty. Komora by  si také zasloužila nový web, na kterém už se teď začne pracovat, což je skvělé. A obecně i informace ze strany komor k jejím členům by mohly být přístupnější a lidštější. Rádi bychom také zefektivnili chod komory, její řízení by se mohlo rozdělit mezi tajemníka, který by měl na starosti stavovské věci a mezi výkonného ředitele, který by měl na starosti veřejnou správu na úseku advokacie čili chod úřadu. Komora by také mohla nabídnout základní licenci na elektronický advokátní spis, s čímž hlavně menší advokátní kanceláře dodneška bojují.“ 

Další priority Komory 2.0 se týkají vzdělávání: „Nezpochybňujeme odbornou úroveň lektorů, ale vidíme prostor pro zlepšení ve způsobu jejich podání. Tedy naučit lektory lépe učit.“ A komora dostupnější? „Dost z nás je z regionů. Nezpochybňujeme roli Prahy, advokacii v ní vykonává polovina advokátů, to je nezpochybnitelné. Rádi bychom ale posilnili role regionů, a to tím způsobem, že by se mohl volit regionální zástupce, který by měl možnost účastnit se jednání představenstva, aby bylo informováno o tom, co se v regionech děje. Chtěli bychom také zvýšit rozpočet regionálních středisek a zavést školení i mimo Prahu a Brno.“ Stávající sněm by podle Komory 2.0 bylo možné uskutečnit prezenčně nejen v Praze, ale také v Brně a v Ostravě, „čímž by se zvýšila dostupnost komory pro její členy“. 

Projekt Lawyers & Business vstoupil do další fáze svého rozvoje a spustil pořad Lawyers & Business: FORUM. Před říjnovým volebním sněmem České advokátní komory pořádáme sérii kulatých stolů, v níž představíme vybrané kandidáty do nového vedení této stavovské organizace. V první debatě jsme rozebrali téma Advokáti ve veřejném prostoru a požadavky na jejich etiku, a to s Hanou Gawlasovou (Moderní advokacie), Pavlem Kroupou (Komora 2.0), Petrem Němcem (Otevřená advokacie) a Tomášem Sokolem (Kandidátka 21).

Foto: Daniel Hromada

Předchozí

Automobilový trh stále v kleštích omezení, přesto roste

Allen & Overy pracovala na zelených dluhopisech pro Raiffeisenbank

Další