A&O radila UniCredit s operací v hodnotě 500 milionů euro

|

Advokátní kancelář Allen & Overy poskytovala poradenství společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia při aktualizaci jejího mezinárodního programu hypotečních zástavních listů a při emisi hypotečních zástavních listů v hodnotě 500 milionů euro na mezinárodních kapitálových trzích.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia je první českou bankou, která přizpůsobila svůj mezinárodní program a vydala hypoteční zástavní listy v souladu s novým regulatorním rámcem pro kryté dluhopisy po nedávné implementaci směrnice EU o krytých dluhopisech do českého práva.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia je také jedním z prvních českých emitentů, kteří v dokumentaci reflektovali nové certifikační procedury pro účely české srážkové daně. Tyto procedury, které za asistence Allen & Overy přijala Mezinárodní asociace poskytovatelů služeb na kapitálových trzích (ICMSA), jsou aplikovány společnostmi Euroclear a Clearstream.

Tým Allen & Overy vedl partner Petr Vybíral v úzké spolupráci se seniorním advokátem Tomášem Kafkou a koncipientem Janem Mourkem. Daňové poradenství poskytoval seniorní daňový poradce Michal Dušek. Aspekty německého práva měl na starosti partner Stefan Henkelmann, kterému poskytoval podporu counsel Jens Nollmann.

Massimo Francese, finanční ředitel UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, k této transakci uvedl: „S cílem diverzifikovat naše velkoobchodní financování jsme se připojili ke komunitě emitentů hypotečních zástavních listů denominovaných v eurech, a to první tzv. benchmark transakcí v syndikované formě. Tuto emisi považujeme za důležitý milník a věříme, že UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia umožní využít její vysoce kvalitní hypoteční aktiva v různých zemích pro případné budoucí nákladově efektivní wholesale financování.“

Petr Vybíral, partner a vedoucí praxe bankovnictví a kapitálových trhů v pražské kanceláři A&O, dodal: „Jsem nesmírně rád, že jsme mohli podpořit UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia jako první českou banku, která po implementaci směrnice EU o krytých dluhopisech a zavedení certifikačních procedur pro účely české srážkové daně vydala hypoteční zástavní listy na mezinárodních kapitálových trzích.“

Předchozí

Prokop: Měli bychom stavět i startovací a méně kvalitní byty

Havel & Partners: Dojde k přesunu významné části bohatství do rukou žen

Další