Arca míří ke konkurzu na Slovensku. Vrchní soud zamítl insolvenci v České republice

|

Vrchní soud v Praze zamítl odvolání věřitele IFIS investiční fond, který požadoval zahájení insolvenčního řízení s finanční skupinou Arca v České republice. A potvrdil tak rozhodnutí Městského soudu. Česká republika není dle odůvodnění soudu místně příslušná.

„Aktuální rozhodnutí Vrchního soudu výrazně zvýšilo pravděpodobnost dalšího vývoje, kterým zřejmě bude vyhlášení konkurzu na Slovensku. Tam totiž návrh na konkurzní řízení podala společnost Pavola Krúpy, bývalého zakladatele Arcy,“ vykládá současné dění okolo finanční skupiny JUDr. Jan Langmeier, advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením, jehož kancelář LANGMEIER & CO zastupuje některé nezajištěné věřitele s pohledávkami právě v Arce.

Podle Langmeiera samozřejmě ještě existuje možnost, že by se věřitelé v České republice mohli dovolat k Nejvyššímu soudu. „Pravděpodobnost, že by Nejvyšší soud změnil rozhodnutí Vrchního soudu a povolil insolvenci v České republice, je ale velmi malá. Velkou roli tu navíc hraje čas. Pokud by Nejvyšší soud dovolání rovnou neodmítl, tak rozhodování v takové věci může trvat klidně rok. A tolik času Arca ani její věřitelé nemají právě proto, že na Slovensku se může brzy rozhodovat o konkurzu. Moratorium bylo Arce prodlouženo do 31. ledna 2021, pak ale ochrana před věřiteli končí,“ popisuje Jan Langmeier situaci u našich východních sousedů.

JUDr. Jan Langmeier, advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením.

„Arca bohužel podle mého názoru zaspala se svojí snahou o navržení reorganizace v České republice. O návrhu na zahájení insolvence věděla už od září, ty tři měsíce ale vůbec nevyužila. Nyní je samozřejmě možnost, že by o reorganizaci usilovala na Slovensku. Jenže tamní zákony jsou jiné než ty naše, pokud by chtěli schválit reorganizaci, museli by věřitelům slíbit alespoň padesátiprocentní návratnost jejich pohledávek. A to se obávám, že bude těžko dosažitelné,“ pokračuje Langmeier s tím, že jeho kancelář je připravena zastupovat nezajištěné věřitele i na Slovensku.

„Případné vyhlášení konkurzu na Slovensku samozřejmě ztíží postavení věřitelů, těch nezajištěných zvlášť. Právě proto je ale nutné jednat a získat co nejdříve maximální možnost mluvit do toho, jak případný konkurz bude probíhat. Na Slovensku je mimochodem kratší lhůta pro přihlášení pohledávek, pokud by byl konkurz schválen,“ uzavírá Jan Langmeier.   


Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Jan Langmeier, advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením

Předchozí

Mužská záležitost

Koronavirus připravil bývalou ministryni spravedlnosti o oslavu. Na trhu je 10 let

Další