Benešová představila justiční priority během předsednictví ČR

|

Česká republika měla možnost v Rakousku představit hlavní priority ČR pro období našeho předsednictví v Radě EU, které se týkají oblasti justice. Zástupci ministerstva spravedlnosti chtěli získat podporu Rakouska u priorit i dalších aktivit našeho předsednictví.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová a její náměstci Jeroným Tejc, Tomáš Jan Podivínský a Michal Franěk proto jednali 23. a 24. září 2021 ve Vídni. První den se česká delegace setkala se spolkovou ministryní Rakouska pro EU a ústavu, paní Karoline Edstadler. Druhý den pak navštívili spolkové ministerstvo spravedlnosti vedené ministryní pro ústavní záležitosti, reformy, deregulaci a justici Rakouské republiky Almou Zadič. Hlavním tématem pracovních jednání bylo předsednictví ČR v EU a představení priorit v oblasti justice. Marie Benešová rovněž zavítala do školy českých krajanů Školského spolku Komenský.

Při pátečním jednání se spolkovou ministryní spravedlnosti Almou Zadič zaznělo, že Rakousko a Česká republika jsou sousední státy a naše národy k sobě měly vždy hodně blízko. „Covid-19 přerušil podobná osobní setkávání, ale na vztahy Česka a Rakouska to naštěstí vliv nemělo. Dovolím si tvrdit, že naše bilaterální vztahy jsou na velmi výborné úrovni,“ uvedla Marie Benešová.

Její slova potvrdila i spolková ministryně Alma Zadić: „Od členů svého týmu vím, ze spolupráce v oblasti justice funguje na všech úrovních i v oblasti diplomatické. Jsem ráda, že jsme dnes mohli probrat otázky českého předsednictví. Mohu ČR ujistit, že například v otázce digitalizace justice budete mít naši velkou podporu.“

Předsednictví ČR v Radě EU začne v červenci příštího roku. Navazuje na předsednictví francouzské, proto velká část našich agend a priorit vychází z aktivit, které budou probíhat během francouzského předsednictví v prvním pololetí příštího roku.

Prioritou CZ PRES 2022 v oblasti spravedlnosti bude v otázkách civilního práva posílení principu subsidiarity a proporcionality v kontextu spolupráce se třetími státy a zejména přistoupení EU k Haagské úmluvě o uznávání a výkonu cizích rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Významnou agendou bude pro CZ PRES 2022 projednávání tří předpisů v rámci Balíčku digitální justiční spolupráce. V oblasti trestního práva se CZ PRES 2022 zaměří na revizi směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí.

Během jednání zavítali zástupci ministerstva do školy Školského spolku Komenský. Marie Benešová v pátek 24. září česky pozdravila studenty. Ti si tak mohli procvičit jeden ze sedmi jazyků, které se zde vyučují. Studenti ji na oplátku v češtině zazpívali. Školu financují Češi žijící ve Vídni. Studentům pak ministryně Benešová předala české knihy. I proto se ve Vídni mezi krajany říká, že kdo zde chce umět česky nebo se češtinu naučit, chodí do „Komenského“.

Předchozí

ETL kupuje podíl v Arrows a chce masivně investovat do jejího rozvoje

Chmelík přešel z EY do bpv

Další