Chmelík přešel z EY do bpv

|

K 1. září 2021 nastoupil do řad odborníků kanceláře bpv BRAUN PARTNERS německý advokát a usazený evropský advokát v ČR Tomáš Chmelík, který se ve své praxi specializuje zejména na německé právo, duševní vlastnictví, IT a e-commerce a ochranu osobních údajů (GDPR). Před příchodem do bpv působil Chmelík jako advokát v Ernst & Young Law GmbH.

„Jsme rádi, že se Tomáš po mnoha letech v Německu rozhodl vrátit do České republiky a bude nám pomáhat svými odbornými znalostmi jak v oblasti českého právního poradenství, tak při řešení problémů českých firem v Německu. Těší mne, že se těmito personálními změnami stále potvrzuje naše přední pozice v oblasti německého práva, na které se na lokálním trhu jako jedni z mála zaměřujeme v českém jazyce,“ uvítal nového kolegu managing partner Arthur Braun.

Tomáš je absolventem Právnické fakulty Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Staatsexamen, Dr. iur.) a University of Edinburgh (LL.M.) ve Velké Británii, kde se zaměřoval na právo duševního vlastnictví. Před německými advokátními zkouškami absolvoval stáže v předních německých advokátních kancelářích a na Ministerstvu zahraničních věcí Spolkové republiky Německo.

Vyjma České advokátní komory je také členem Advokátní komory v Mnichově, Německo-českého spolku právníků a Alumni klubu DAAD v České republice.

Předchozí

Benešová představila justiční priority během předsednictví ČR

Král zamířil po Baker McKezie do Rowan Legal

Další