Blažek byl v Gruzii. Chce pomoci jejímu vstupu do EU

|

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek přijal pozvání ministra spravedlnosti Gruzie Ratiho Bregadzema ke společnému pracovnímu jednání. To se uskutečnilo 18. října 2022 v Gruzii a na programu byla diskuse ohledně prohlubování vzájemné spolupráce či téma přistoupení Gruzie k Evropské unii. Oba ministři pak slavnostně podepsali „Společné prohlášení Ministerstva spravedlnosti Gruzie a MSp ČR o spolupráci v oblasti justice“.

V červenci jsem měl možnost setkat se s panem gruzínským ministrem v Praze. Jsem nesmírně rád, že jsem mohl navázat na tuto velice milou návštěvu. V Praze jsme se dohodli, že navštívím Gruzii, abychom co možná nejvíce mohli pomoct Gruzii v jejím úsilí o vstup do Evropské unie,“ vysvětlil Pavel Blažek důvod své zahraniční cesty.

Pracovní jednání obou ministrů tedy navázalo na červencové setkání, které se konalo v rámci neformálního zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Praze, kam byla delegace Gruzie přizvána jako host třetí země společně s delegacemi z Ukrajiny a Moldavska. Ministři v červenci projednávali otázky prohlubování spolupráce v oblasti trestního práva. Na setkání v létě také diskutovali i o možných směrech prohlubování vzájemné spolupráce, včetně e-governance a e-služeb, organizace společných konferencí, seminářů a výměnných programů zaměstnanců.

Témata jednání:

  • Vstup Gruzie do EU a plnění podmínek pro vstup

„Probrali jsme spoustu zajímavých věcí. Především, jak Gruzie plní podmínky k přistoupení k Evropské unii. Gruzie se velmi snaží, a já jsem rád, že tuto informaci můžu předat příslušnému komisaři v Bruselu,“ uvedl k tomuto bodu ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

  • Podpis „Společného prohlášení Ministerstva spravedlnosti Gruzie a MSp ČR o spolupráci v oblasti justice

Oba ministři slavnostně podepsali společné prohlášení, na základě kterého deklarují, že budou usilovat o sdílení odborných znalostí v oblasti justice. Budou usilovat o pořádání setkání, workshopů či školení o otázkách souvisejících s právním státem, lidskými právy a spravedlností.

Oblasti spolupráce mohou zahrnovat:

– reformy v oblasti justice

– digitalizace justice a e-governance

– sbližování gruzínské legislativy s právem EU

– moderní přístupy a metodiky v oboru notářství

– efektivní řízení vězeňských a probačních systémů a další

V rámci pracovní cesty se ministr spravedlnosti Pavel Blažek setkal také s premiérem Gruzie Irakli Garibašvilim. Ministr na setkání s premiérem potvrdil, že může počítat s podporou v EU a že chápe politickou a geopolitickou situaci i kontext. „Máme se SSSR obdobnou, i když kratší, zkušenost,“ dodal Blažek. „Švédskému předsednictví předáme naše výstupy ohledně Gruzie, abychom zachovali kontinuitu Českého předsednictví,“ zakončil jednání ministr spravedlnosti.

Pavel Blažek během své pracovní cesty navštívil také mužskou věznici Rustavi nedaleko hlavního města Tbilisi, kde je nyní 260 vězňů. „Současně jsem rád, že jsem mohl navštívit věznici v Rustavi. Zjišťoval jsem, jaké zde mají vězni podmínky v rámci vydávání vězňů z Gruzie do České republiky. Jsem rád, že podmínky v Gruzii jsou stejné, jako jsou nároky Evropské unie na vězeňství. Extradiční řízení mohou úspěšně pokračovat, protože Gruzie, podle mého názoru, splňuje veškeré podmínky, které k tomuto účelu splňovat má, “ vysvětlil ministr spravedlnosti Pavel Blažek. 

Předchozí

Adam: Praha by mohla stavět vyšší domy s více patry

Dentons se spojila s indickou kanceláří Link Legal

Další