Dentons se spojila s indickou kanceláří Link Legal

|

Největší světová advokátní kancelář Dentons oznámila spojení s přední indickou advokátní kanceláří Link Legal. Dentons se tak stává první globální právnickou firmou, která se spojila s právnickou firmou v Indii. Toto nové spojení s sebou přináší vedoucí postavení na trhu a významnou konkurenční výhodu v boji o místa na mezinárodních panelech. Nejedná se o společný podnik (joint venture), o vztah spolupracujících přátel (best-friend), o styčnou licenci ani o fúzi nebo akvizici, ale o pro Dentons již tradiční spojení, jaká realizuje po světě s vizí vybudovat integrovanou globální firmu.

Jedinečná „polycentrická“ struktura společnosti Dentons, která je strukturována podle švýcarského zákona o spolcích, dává vyniknout pozitivním atributům jednotlivých partnerství, což společnosti Dentons umožňuje spojovat se s vysoce kvalitními firmami v mnoha jurisdikcích, které respektují právní a regulatorní požadavky každé jednotlivé jurisdikce. To společnosti Dentons umožnilo dosáhnout počtu 215 kanceláří v 83 zemích.

Link Legal je jednou z předních indických firem, která expanduje do světa, otevírá kancelář v New Yorku a připravuje se na vstup na další trhy. Link Legal jako společnost první volby zastupuje mnoho velkých, globalizujících se indických společností, které rostou stejně rychle jako obyvatelstvo Indie, jež se v roce 2023 stane nejlidnatější zemí na světě.

Dentons bylo pro Link Legal přirozenou volbou. Spojení s největší globální právnickou firmou na světě, přítomnou v největším počtu zemí v historii, navíc s jedinečným, polycentrickým obchodním modelem, umožní nabídnout klientům Link Legal lepší servis i mimo samotnou Indii.

Propojením s Link Legal získává Dentons fyzickou přítomnost v pěti ze šesti největších měst v Indii: Bombaji, Dillí, Bengalúru, Čennaí a Hajdarábádu. V souladu se stávajícími pravidly a předpisy a pod hlavičkou jedné firmy budou právní zastoupení pro klienty Dentons v Indii zajišťovat indičtí právníci Link Legal, zatímco právníci Dentons budou reprezentovat klienty Link Legal mimo území Indie.

„V současné geopolitické a ekonomické situaci má Indie důležitou a záviděníhodnou pozici. Oslovili jsme společnost Dentons, protože jsme si uvědomili, že spojení sil našich firem by nám pomohlo splnit a překonat očekávání našich klientů, kteří se také stále více globalizují,“ řekl Atul Sharma, vedoucí partner společnosti Link Legal. „Důležité také je, že toto propojení nám umožňuje být jak globální, tak lokální. Na jednu stranu můžeme propojit naše klienty s předními právními talenty po celém světě, současně však zůstáváme plně vlastněni, kontrolováni a řízeni indickými právníky z Link Legal v Indii.“

„Tímto krokem přepisujeme historii v Indii. Nejedná se totiž o společný podnik typu joint venture ani o vztah spolupracujících přátel ani spolupráci založenou na referenční síti, ale o spojení, která uzavírá Dentons po celém světě,“ řekl Joe Andrew, globální výkonný ředitel Dentons. „Toto propojení dělá z Dentons znovu průkopníka, tentokrát však navíc průkopníka na trhu, o který mají naši klienti enormní zájem.“

„Indie se v příštím roce stane nejlidnatější zemí světa s rychle rostoucí ekonomikou, představující stále významnější trh pro naše klienty,“ dodal Elliott Portnoy, globální generální ředitel společnosti Dentons. „Toto historické propojení umožní společnosti Dentons propojit své klienty s předními právními talenty v Indii. Ve více než 200 míst po celém světě tak budou mít klienti nově možnost vyzkoušet komplexní přeshraniční servis poskytovaný pod hlavičkou jedné firmy.“

„Naši klienti jsou stejně jako v Dentons středem všeho, co děláme,“ řekl Nusrat Hassan, spoluřídící partner Link Legal. „Propojení se společností Dentons otevírá přístup k novým, sofistikovanějším technologiím i předním talentům, což nám umožní poskytovat klientům koherentní a integrované poradenství ve více než 200 míst.“

„Spojení Link Legal a Dentons nejenže nám dává možnost stát se důvěryhodnými poradci klientů na mnoha trzích, kde působí, ale také vytvoří globální příležitosti pro naše indické právníky,“ řekl Anand Srivastava, senior partner Link Legal.

Link Legal je přední středně velká advokátní kancelář poskytující komplexní poradenské služby prostřednictvím více než 19 praxí, čítajících 42 partnerů a 134 právníků. Přední místo zaujímá v oblasti infrastruktury, korporátního poradenství, soudních sporů, financí a technologií. Komplexní podporu nabízí svým klientům v transakčních a sporných záležitostech. Třetí nejvyšší procento získaných rankingů na hlavu v nezávislých srovnávacích publikacích Chambers a Legal 500 pro Indii odráží spokojenost klientů s poskytováním vysoce kvalitního servisu této kanceláře. Širokému uznání a vysokým oceněním za své zkušenosti se rovněž těší partneři firmy, které klienti pravidelně nominují pro jejich zkušenosti, odborné znalosti a praktický přístup k transakcím.

„Globální strategie Dentons je zaměřena na hledání partnerů z řad kanceláří, jež mají prokazatelnou schopnost nabízet sofistikované, vysoce kvalitní právní služby a špičková obchodní řešení na svých domácích trzích a současně jsou schopny naplňovat ambici Dentons při budování pozice lídra na trhu,“ řekl Noor Kapdi, CEO Dentons pro Afriku. „Unikátní spojení Dentons s Link Legal navíc posune Dentons z pozice největší právní kanceláře světa na vedoucí právní kancelář.“

Oznámení přichází u příležitosti desátého výročí oficiálního oznámení vzniku Dentons. Po více než padesáti tržních propojeních se špičkovými lokálními firmami od uvedení Dentons na trh v roce 2013 zůstává škálování firmy na prioritních trzích i nadále klíčovou součástí strategie Dentons. To by současně mělo pomoci klientům čelit rostoucím výzvám a využít příležitosti v následujících deseti letech. Globální výkonný ředitel Dentons Joe Andrew a globální generální ředitel Elliott Portnoy nedávno v otevřeném dopise klientům sdíleli svou vizi toho, jak Dentons plánuje obstát v příštím desetiletém období: Letter to Clients.

Toto spojení je stejné jako všechna dosavadní propojení, které kancelář Dentons uskutečnila po celém světě. Očekává se, že po schválení partnery dojde k plánovanému spojení obou společností v nadcházejících měsících.

Předchozí

Blažek byl v Gruzii. Chce pomoci jejímu vstupu do EU

Hackaton přispěje k online řešení sporů

Další