Blažek jednal s Odborovým svazem justice o platech soudního aparátu

|

Ve čtvrtek 23. května 2024 se uskutečnilo jednání ministra spravedlnosti Pavla Blažka, které inicioval, a zástupců Odborového svazu justice (OSJ). Tématem diskuse byly požadavky zaměstnanců soudů týkající se otázky odměňování zaměstnanců soudů a změny platových tabulek. Za současného vedení ministerstva reálně došlo k navýšení objemu prostředků na mzdy, a to od roku 2021 ročně o cca 2 tisíce korun. Co se týká změny platových tabulek, bylo OSJ přislíbeno zřízení meziresortní pracovní skupiny, která by mohla specifikovat okruh zaměstnanců v justici. O tom před čtvrteční schůzkou jednal ministr spravedlnosti Pavel Blažek s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou.

I přes avizovanou výstražnou jednodenní stávku, došlo k částečné dohodě. Ministerstvo bude i nadále s odborovými svazy v justici jednat. V řádu týdnů si vyjasníme požadavky na systémovou změnu platových tabulek. Členy pracovní skupiny budou kromě zástupců státu, Odborového svazu justice a Unie vyšších soudních úředníků a Unie soudců i zástupci z řad soudců. První jednání se uskuteční během června 2024.

Ministerstvo spravedlnosti situaci ohledně platů v justici intenzivně řeší již dva roky:

  • V průběhu dvou let současné vlády došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců soudů.
  • Zatímco v roce 2021 měli zaměstnanci soudů v průměru plat cca 33 tisíc, v loňském roce to již bylo necelých 37 tisíc korun.
  • Navíc Ministerstvo spravedlnosti připravilo k dalšímu projednání materiál, kde mj. navrhuje navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců soudů v souvislosti se zastavováním bagatelních exekucí.
  • Ministr spravedlnosti spolu s náměstkem Radomírem Daňhelem a vedením soudů několikrát o platech zaměstnanců v justici jednali.
  • Výsledkem těchto jednání bylo navýšení finančních prostředků/rozpočtu na platy zaměstnancům soudů a tento trend bude pokračovat i v následujících letech.
  • Naposledy v pondělí 6. května 2024 se uskutečnilo jednání členů vlády k rozpočtu letošního roku, na kterém byla ministrem spravedlnosti předložena informace o aktuální situaci v resortu, zahrnující i mzdovou oblast, v rámci které byli členové vlády seznámeni i s okolnostmi souvisejícími se stávkovou pohotovostí.
  • Pavel Blažek zdůraznil naléhavou potřebu se situací zabývat a otázku finančního ohodnocení zaměstnanců justice řešit. Výsledkem jednání byla dohoda členů vlády, že otázkou rozpočtu letošního roku se budou nadále intenzivně zabývat a o této problematice jednat.

„Chápu zaměstnance soudů, že nejsou zcela spokojeni a věřím, že se nám podaří najít konkrétní řešení a také vzájemné pochopení. Ani já nepovažuji platovou úroveň za odpovídající náročnosti a kvalitě odváděné práce a nadále se budu zasazovat o spravedlivé odměňování zaměstnanců v justici a o zvýšení jejich finančního ohodnocení, ale je potřeba zohledňovat i současnou ekonomickou situaci a to, že k částečnému navýšení již došlo,“ uvedl na jednání ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Předchozí

140 milionů pro živnostníky. Ústecký kraj nabízí dotace

Rowan Legal jinak a povedeně, Urban legal s posilou

Další