ČAK posílá postiženým obcím 400 tisíc, vyzývá k pomoci

|

Představenstvo České advokátní komory (ČAK) dnes přerušilo své jednání, aby jako mimořádný bod zařadilo a projednalo pomoc obcím na Jižní Moravě postiženým tornádem. Vedení české advokacie vyslovuje upřímnou soustrast pozůstalým po obětech, soucítí se všemi postiženými a zraněným přeje brzké uzdravení a všem hodně sil v těchto nelehkých chvílích.

Regionální představitelka ČAK pro tento region JUDr. Irena Schejbalová představenstvo hned ráno informovala o situaci v obcích postižených včerejším tornádem, v nichž mají mimo jiné sídlo i advokáti zapsaní v seznamu ČAK, konkrétně jde o čtyři obce – Lužice, Mikulčice, Moravská Nová ves a Hrušky.

Ve smyslu čl. 16 odst. 1 písm. a) usnesení o sociálním fondu ČAK ihned následně požádala, aby na účet každé z uvedených obcí byl poskytnut dar ve výši 100 tisíc korun, tj. v celkové výši 400 tisíc korun.

Představenstvo ČAK této žádosti obratem vyhovělo a odsouhlasilo ji. Finanční dary budou neprodleně na konta příslušných obcí zaslány.

Regionální představitelka bude pět kolegů advokátů, kteří mají přímo v postižených obcích bydliště, dále kontaktovat, zjistí jejich osobní situaci a potřebu další eventuální personifikované pomoci.

Nad rámec uvedeného se členové představenstva ČAK, jeho náhradníci a přítomní představitelé dalších orgánů ČAK dohodli, že se budou osobně individuálně (tj. z vlastních zdrojů) podílet na finanční pomoci postiženým oblastem.

Současně si dovolují vyzvat i další advokáty, aby se na základě svých možností a dle své úvahy k tomuto jednání připojili, přitom se doporučuje využít oficiálně zřízených transparentních účtů. Těm, kteří tak již učinili, děkuje.

V této věci je možné kontaktovat regionální představitelku pro Jižní Moravu, JUDr. Irenu Schejbalovou – [email protected], tel.: 513 030 111.

Foto: ČAK

Předchozí

Kandiduje Michálek na ministra, nebo na policejního důstojníka?

Konečná & Zacha má dva nové partnery

Další