ČAK povede Němec

|

Před necelými dvěma týdny, 22. října 2021, si advokátky a advokáti zvolili na 8. sněmu ČAK pro příští čtyři roky nové vedení České advokátní komory – 11 členů a 5 náhradníků představenstva, 70 členů Kontrolní rady, 83 Kárné komise a 11 členů Odvolací kárné komise. Dnes, 3. listopadu 2021, se na svém prvním zasedání sešlo nové představenstvo, aby v tajné volbě zvolilo ve smyslu čl. 7 odst. 2 organizačního řádu ČAK na dvouleté funkční období svého předsedu a místopředsedy.

Předsedou ČAK se stal JUDr. Robert Němec, LL.M., místopředsedkyněmi a místopředsedy ČAK byli zvoleni (v abecedním pořadí): JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., JUDr. Monika Novotná, JUDr. Michala Plachká, LL.M., a JUDr. Petr Toman, LL.M.

Kontrolní rada, Kárná komise a Odvolací kárná komise si své vedení zvolí na posněmovních výjezdních zasedáních ve dnech 24.–26. listopadu.

Od roku 1990 stálo v čele České advokátní komory celkem sedm mužů, posledním předsedou Komory byl v letech 2017–2021 JUDr. Vladimír Jirousek. V čele Komory byl nejdéle, celkem – ve třech ne po sobě jdoucích volebních obdobích – 10 let.

Předchozí

Mistr kubánského rumu prožívá dobrodružství s Eminente

Sniehotta & Vajda propojují compliance a udržitelnost

Další