Sniehotta & Vajda propojují compliance a udržitelnost

|

„V rámci kanceláře přicházíme na trh s jedinečným vzdělávacím cyklem, který má ambici fungovat pro poptávající organizaci i jako služba, která klienta provází i během procesu případné implementace námi doporučených compliance a udržitelných postupů ve firmě. Program, který jsme nazvali anglicky Compliance for Future, propojuje trestněprávní compliance s udržitelným přístupem k podnikání. Prioritou je pro nás ochrana podnikatelské činnosti našich klientů, což v dnešní době zahrnuje nejen ekonomické výsledky, ale i její dopad na společnost a životní prostředí. Abychom ji mohli ochránit, musíme jí nejprve dobře porozumět a poznat její specifika,“ představuje novinky exkluzivně pro Lawyers & Business společník kanceláře Sniehotta & Vajda Legal Lukáš Vajda. 

Jak to konkrétněji děláte?

Na počátku poskytování naší služby se podrobně seznámíme s klientem, jeho strukturou, vnitřními předpisy a současným nastavením problematiky compliance a udržitelnosti. Po ukončení této úvodní fáze pak náš tým prezentuje klientovi doporučenou strategii implementace compliance a udržitelných procesů v organizaci. 

Celý proces je třeba vést v úzké spolupráci a pravidelné komunikaci se zaměstnanci a s managementem tak, abychom službu mohli co nejlépe zacílit na konkrétní problémy organizace. Pokud klient se strategií implementace souhlasí, připravíme i sadu vnitřních předpisů tvořících mimo jiné criminal compliance program společnosti a dále doporučení, jak nejlépe nastavit parametry udržitelnosti ve firmě. 

Následuje školení, které zpravidla rozdělíme mezi management a ostatní zaměstnance. Školení je vedeno formou workshopu, tedy úvodní část má přednáškový charakter následovaný diskuzí a hlavní část spočívá ve cvičeních v malých skupinkách, kdy si účastníci osvojují základní principy a dovednosti z úvodní části. Považujeme za důležité, aby přístup ke compliance a udržitelnosti nebyl vnímán jako jednorázová akce, ale spíš jako ke dlouhodobému procesu. Proto by se tato školení měla opakovat v pravidelném například ročním intervalu, abychom klienta aktualizovali jak v právní stránce problematiky, tak zejména abychom mohli vyhodnotit stav parametrů udržitelnosti ve společnosti, plnění jejich cílů atd. Společnost a ekonomická sféra se stále vyvíjejí a cílem Sniehotta & Vajda Legal je, aby firmy mohly co nejúspěšněji čelit aktuálním a budoucím požadavkům a výzvám a my jim v tom procesu adaptace na změny pomáhali. 

Tento náš přístup pramení z toho, že si uvědomujeme, že podmínkou úspěchu v dnešním podnikatelském prostředí je správné nastavení vnitřního fungování společnosti a efektivní systém řízení rizik. Jak ukazuje nejen společenská debata, ale i vývoj na finančních trzích, nesprávné právní nastavení a ignorování dopadu činnosti podniků ve společenské nebo environmentální sféře může mít zásadní dopad jak na ekonomické fungování firmy, tak i na vnímání značky, schopnost inovovat nebo atraktivitu pro potenciální zaměstnance. Z loňské studie Evropské komise vyplývá, že společnosti, které jsou v řešení udržitelnosti nad průměrem, mají lepší výsledky než ostatní a jsou více konkurenceschopné. Další zajímavý závěr studie hovořil o tom, že firmy s lepším sociálním a environmentálním dopadem jsou odolnější v krizi, o čemž jsme se mohli přesvědčit během covidu. 

Proč jste právě tyto dvě oblasti spojili?

V rámci naší kanceláří poskytovaného compliance poradenství jsme již delší dobu pozorovali, že tyto služby jsou na trhu ze strany klientů velmi žádané, přičemž jsme čím dál častěji přicházeli na to, že mají spoustu styčných ploch. Proto jsme se rozhodli vytvořit synergii, která by i díky komplexnímu přístupu našich kolegů vedla k efektivnějšímu produktu a řešení pro klienty. Začali jsme cítit, že v reakci na současný vývoj musíme službu compliance rozšířit interdisciplinárně, a to o udržitelnost.

Na firmy dnes roste tlak ze strany společnosti a zejména regulace, aby k podnikání přistupovaly nejen v souladu s právem, ale i udržitelně a eticky. Znalosti a dovednosti pro takové fungování proniká k vedení a manažerům v soukromé, ale i státní sféře v České republice významně pomaleji než v jiných státech západní Evropy. S přípravou na rostoucí požadavky na transparentnost, udržitelnost a nefinanční reporting nejen Evropské unie, ale i finančních institucí a investorů, chce pomoci právě náš nový vzdělávací cyklus Compliance for Future. Rozšíření právního pohledu na compliance o udržitelnost by mělo nejen českým firmám pomoci i ve snížení rizik a zvýšení důvěryhodnosti.

Přicházíme s přístupem, který na trhu v ČR nikdo nenabízí, je aktuální a zapadá do současných trendů, je mezioborový. Jsme advokátní kancelář s mezinárodním přesahem, klientům jsme k dispozici ve třech jazycích a vnímáme globální a lokální trendy. Programem Compliance for Future chceme pomoci firmám se na ně připravit a pomoci být dva kroky před regulací a krok před konkurencí. 

Role firem ve společnosti a nároky na ně se dynamicky mění a zvyšují: dodržování zákonů a evropských předpisů již nestačí, společnosti musí cílit na dodržování vysokých standardů etického chování a environmentálních, sociálních a správních (ESG) očekávání. Vzdělávání a školení firem, veřejné správy, ale i v rámci akademického prostředí považujeme za klíčové. Dříve znamenala udržitelnost či CSR pro firmy jen to, aby zorganizovaly charitativní fotbalový zápas či přispěly na výzkum léčiv, dnes se z ní stává legislativní fenomén, který v konečném důsledku může způsobit, že pokud jej firma bude ignorovat, zhorší se jí vyhlídky na dostupný úvěr u finančních institucí či na podporu od případných investorů, případně upadne její reputace v rámci regionu či podnikatelského odvětví. 

Jaký efekt pro klienty by toto propojení mělo mít?

Prostřednictvím Compliance for Future nabízíme našim klientům přijmout a osvojit si takové chování firmy, které jim přinese konkurenční výhodu před ostatními. Tedy nastavíme jim procesy ve společnosti dříve, než k tomu budou legislativně nuceni a budou se tak chovat i ostatní. Ke klientům přicházíme s jasným sdělením, buďte lídři, inovátoři na trhu. Být připravený na současné a budoucí změny za rámec povinné legislativy totiž může zvýšit konkurenceschopnost a obchodní příležitosti pro firmu (i ve výběrových řízeních v tuzemsku a zahraničí), nemluvě o zlepšení vnímání značky, což má dopad na nábor talentů, a i na zvyšování spokojenosti a loajálnosti zaměstnanců či na oslovení potenciálních investorů. A to je v dnešním českém kontextu, kdy si firmy přetahují zaměstnance a v některých oborech dlouhodobě chybí, konkrétně vyčíslitelná hodnota. Lidé preferují pracovat pro firmy, kde jejich práce dává smysl i v širším kontextu a má celospolečenský přínos. 

Na jaké klienty budete s novou službou cílit?

V prvé řadě nám jde o středně velké a velké společnosti bez ohledu na konkrétní druh podnikání. Nepochybně službou cílíme jak na výrobní společnosti, tak i na firmy poskytující služby. Dále se zaměříme zejména na ty segmenty, které jsou naší advokátní kanceláři blízké, tedy například na společnosti se španělskojazyčným a anglofonním přesahem. Zcela jistě budeme chtít oslovit rovněž státní instituce.

Kdo se bude tomuto poradenství za vaši kancelář věnovat?

Primárně se poradenství v oblasti criminal compliance budu věnovat já se svým týmem, který standardně pracuje na všech našich compliance projektech. Pro část služby týkající se udržitelnosti bude naše kancelář spolupracovat s jednou z českých kapacit na toto téma, s paní Adrianou Dergam, která v minulosti zaváděla první strategii udržitelnosti do společnosti Vodafone Česká republika a dnes v této oblasti spolupracuje i se zahraničními firmami. 

Plánujeme rovněž spolupráci s akademickou sférou a také v rámci obchodních komor, ve kterých působíme. Jelikož je téma velmi široké a mezioborové, rovněž uvítáme synergie s dalšími odborníky na různé aspekty udržitelnosti, například v oblasti cirkulární ekonomiky. Vzhledem k tomu, že jde o velice aktuální a žádané téma, zaznamenali jsme již od některých subjektů zájem, abychom náš program prezentovali jejich klientům a obchodním partnerům.

Jaké máte cíle, například obratové, pokud jde o tuto službu?

Budeme rádi, pokud během následujících měsíců vejdeme do povědomí široké veřejnosti právě ve spojitosti s tímto jedinečným produktem. Postupně bychom se díky Compliance for Future chtěli stát jedním z lídrů na trhu compliance a udržitelnosti, tak jako si dovoluji říct, že se již dnes řadíme mezi významné subjekty poskytující právní služby v oblasti criminal compliance. Co se týče obratu, odhaduji, že by po prvním roce mohly tržby za tyto služby činit zhruba 20 % naší celkové fakturace.

Co dalšího nového je v kanceláři Sniehotta & Vajda Legal?

Po covidovém období se nyní setkáváme s opětovným nárůstem poptávky o naše služby. Konkrétně například v oblasti compliance se nyní aktivně u klientů věnujeme přípravám na splnění požadavků vyplývajících ze směrnice o whistleblowingu. I v této oblasti totiž nabízíme komplexní službu. Ve spojitosti s naším IT partnerem zajišťujeme jak právní, tak i softwarové řešení problematiky ochrany oznamovatelů. Dynamicky se rovněž rozvijí právní poradenství cizojazyčným, zejména španělskojazyčným klientům. Logickým krokem proto byl letošní vstup do Oficiální obchodní komory Španělska v České republice (COCERC) a rovněž do Hispánsko-české obchodní komory. Stabilním pilířem naší činnosti přitom zůstává poradenství v oblasti korporátního práva. Z těchto důvodu bychom v nadcházejících měsících chtěli náš tým advokátů dále rozšířit, abychom mohli poptávku klientů uspokojit.

Předchozí

ČAK povede Němec

Advokacie jede dál: Vzniká Suchanová Mečl Legal a pokračují přesuny

Další