ČAK spustila Advokáty do dětských domovů

|

Adresnou právní pomoc přináší Česká advokátní komora a Nadace Terezy Maxové dětem přímo do dětských domovů. Pilotní iniciativa Advokáti do dětských domovů, která je součástí nadačního projektu TO DÁŠ! na podporu vstupu na trh práce mladých lidí z ústavní výchovy, byla zahájena prvním setkáním se zástupci dětských domovů v pondělí 15. května 2023. Díky úzké spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci proběhla v krásných prostorách rotundy Právnické fakulty UP za podpory předních odborníků na rodinné, pracovně právní i trestněprávní otázky.

Mladí lidé, opouštějící prostřední ústavní výchovy v rámci svého osamostatnění, patří k jedné z nejzranitelnějších skupin obyvatel. Nadace Terezy Maxové jim proto dlouhodobě a všestranně pomáhá již v době umístění, po celou dobu pobytu i po opuštění dětských domovů. Jednou z forem pomoci všem těm, kteří se připravují na odchod z ústavů a hledají zaměstnaní, je i Projekt TO DÁŠ! Ten si klade za cíl najít a propojit zaměstnavatele s konkrétním zájemcem o práci z řad dětských domovů.

Ve fázi, kdy mladí lidé dětské domovy opouštějí, se přitom setkávají s celou řadou situací, kdy potřebují mít sami nezbytné základní právní povědomí nebo kde by jim odborná právní rada mohla jejich postavení výrazně ulehčit. A protože jedním z cílů České advokátní komory je zajistit, aby byla nezbytná právní pomoc dostupná všude tam, kde je nejvíce potřebná, zareagovala na tuto potřebu a chce právě takovou pomoc nabídnout.

„Projekt má za cíl pomoci pracovníkům dětských domovů orientovat se co nejlépe v každodenních specifických problémech, které pro děti řeší. Cílit však bude zejména na pomoc samotným dětem v období, kdy dětské domovy opouštějí a dostávají se do řady situací, které budou nově muset samy řešit. Ať už půjde o nejdůležitější otázky prvních pracovněprávních vztahů, poznatků týkajících se závazků a dluhů, upozornění na nejpodstatnější trestněprávní souvislosti nebo třeba stěžejní témata práva rodinného, děti by mohly díky tomuto projektu opouštět dětské domovy mnohem lépe připravené na novou etapu svého života a dostat tak zase o něco větší šanci „to dát!“ uvedla Michala Plachká, místopředsedkyně představenstva České advokátní komory, která je rovněž jednou z těch, kdo za projektem Advokáti do dětských domovů stojí.

Pilotní setkání nabídne pro pracovníky ze šesti dětských domovů soubor přednášek a diskuzí nad tématy, které děti v poslední fázi pobytu v dětských domovech a po jejich opuštění nejčastěji řeší. Ke stěžejním oblastem, v nichž lepší právní povědomí může dětem výrazně usnadnit vstup do nové fáze života, jsou otázky související s pracovním právem a základy závazkové problematiky. Užitečným pomocníkem jim pak budou brožury, které zpracovala advokátní kanceláře Bříza & Trubač, a které díky podpoře České advokátní komory budou na všech besedách dětem i pracovníkům dětských domovů k dispozici v tištěné podobě. „V brožuře Právní minimum pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance jsme se snažili srozumitelnou formou poskytnout větší právní povědomí v oblastech, které se těchto mladých lidí bezprostředně týkají. Chceme jim pomoci zejména při vstupu na trh práce, ale také například v dluhových otázkách,“ uvádí Ondřej Trubač, partner kanceláře, která brožuru zpracovala, a navíc jeden z těch, který za realizací projektu jako člen představenstva České advokátní komory stojí. Na projektu se dále za Českou advokátní komoru podílí také Pavel Kroupa.

Cílem projektu je pak pořádat tato setkání a besedy advokátů s dětmi v dětských domovech pravidelně, i v dalších regionech ČR, neboť z výzkumu nadace vyplývá velký zájem o tento typ odborné podpory.

„Před zahájením spolupráce s Českou advokátní komorou jsme plošně oslovili dětské domovy s cílenou nabídkou pomoci v rámci odborných právních služeb. Reakce nás velmi mile překvapila. 89 procent dotázaných uvedlo, že mají o bezplatnou právní pomoc zájem a 80 procent z nich pak vyjádřilo přání pravidelného setkání. Věřím proto, že iniciativa Advokáti do dětských domovů bude vřele přijata. Za tuto adresnou formu pomoci s velkým dopadem bych proto všem zapojeným advokátům i ČAK upřímně poděkovala,“ uvedla ředitelka nadace Terezie Sverdlinová.

Předchozí

Exekutorská komora: Exekuční prostředí v ČR potřebuje pozitivní změny

Spring Walk: Roste počet agentur, které musí odevzdat licenci 

Další