Exekutorská komora: Exekuční prostředí v ČR potřebuje pozitivní změny

|

Vyšší náhrady za zastavování bezvýsledných exekucí, nové nastavení exekučního tarifu a také zavedení minimálních srážek ze mzdy – to všechno by mohlo podle Exekutorské komory přispět k výraznému zlepšení exekučního prostředí v ČR. 

Vláda schválila paušální náhradu nákladů za zastavování bezvýsledných exekucí ve výši 750 korun. Původní návrh, na kterém se shodla koalice, byl přitom 1050 korun. Nově navrhovaná částka není nijak ekonomicky podložená. Jedinou kvalifikovanou analýzu dodala ministerstvu spravedlnosti a dalším připomínkovým místům Exekutorská komora ČR. Z ní vyplývá, že  průměrné náklady spojené se zastavením exekuce jsou bezmála 3000 korun.

„Jako pozitivní vnímáme, to že původní návrh zákona se žádnou náhradou pro soudní exekutory nepočítal, to se nyní zlepšilo. Budeme ale usilovat o navýšení náhrady za zastavování bezvýsledných exekucí alespoň na 1750 Kč,“ dodává prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík. Díky zastavování bezvýsledných exekucí by se mohlo v dohledné době zbavit všech exekucí až 80 tisíc lidí. „V praxi se nám podobně osvědčilo zastavování bagatelních exekucí, tam stát přiznal exekutorům náhradu 1050 Kč. Paradoxně v  porovnání s bezvýslednými exekucemi šlo o výrazně jednodušší agendu,“ dodává Mlynarčík.

Exekutorská komora ČR také stále jedná o nové podobě exekutorského tarifu, v tuto chvíli se čeká na vypořádání připomínek. Komora zastává konzistentní názor, že v současné ekonomické situaci se nesmí snížit tarifní odměna ani náhrady nákladů. Naopak je nutné toto navýšit s ohledem na to, že došlo k úpravám tarifu i u jiných právnických profesí.

Jako nutné se ukazuje i nové nastavení srážek ze mzdy. Ty patří mezi tzv. „měkké“ metody vymáhání a jsou pro dlužníka nejjednodušší cestou jak splácet dluhy. Nicméně v důsledku navyšování nezabavitelných částek jsou stále méně efektivní. „Usilujeme o zakotvení nějaké formy minimální srážky, která by se dlužníkovi ze mzdy srazila vždy. Je v zájmu dlužníka i věřitele, aby se tento způsob vymáhání zachoval,“ vysvětluje Jan Mlynarčík. Pokud nedojde ke změně a soudní exekutoři nebudou moci provádět srážky ze mzdy, budou nuceni sahat k více invazivním způsobům – mobiliární exekuce a prodej nemovitých věcí

Předchozí

JŠK asistovala při další akvizici SUDOP CIT

ČAK spustila Advokáty do dětských domovů

Další