CEE Attorneys v novém a Karlovarské právnické dny ve finále

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – Po nedávné změně vizuální identity Rowan Legal přichází s novou podobou brandu rovněž kancelář CEE Attorneys. Aktuálně probíhají Karlovarské právnické dny a jsou velmi zajímavě obsazeny. A kandidát na ústavního soudce Jiří Přibáň nedávno vydal sbírku svých esejí nazvanou Sázka na svobodu, která dává skvěle nahlédnout do toho, jak pravděpodobný nový strážce české ústavnosti o právu a společnosti uvažuje.

„Po deseti letech své existence oznamuje mezinárodní advokátní kancelář CEE Attorneys další významný milník: kompletní rebranding. Nový design odráží náš závazek k inovacím a přizpůsobuje se měnícím potřebám našich klientů v tomto neustále se vyvíjejícím světě,“ uvedl za kancelář partner Zdeněk Tomíček.

Ceea Brand 1

„Tato zásadní změna je poháněna koncepty, které nás směřují kupředu a zároveň vystihují růst, hodnoty a vize CEE Attorneys do budoucna. Umožňuje nám lépe reagovat na moderním požadavky našeho odvětví a posílit spojení s klienty v celém regionu střední a východní Evropy. Nová identita také zdůrazňuje naše odhodlání poskytovat individuální, etické a na klienta zaměřené právní služby. Na základě toho jsme spustili uživatelsky přívětivé webové stránky a zvýšili naši angažovanost na digitálních platformách. Naše e-maily a doména nyní přešly na www.ceeatt.com. Velké poděkování patří našim klientům, partnerům a kolegům za neustálou podporu. Speciální poděkování patří také firmě Work&Hugs za flexibilitu a skvělou kreativitu, díky nimž se tento projekt mohl uskutečnit.“

Jedna z nejvýznamnějších tuzemských právnických konferencí Karlovarské právnické dny probíhá letos už po 31. v pořadí. Tradičně na ní vystupují takové osobnosti, jako jsou hlavní autor aktuálního občanského zákoníku Karel Eliáš, jeho velký kritik a dřívější ministr spravedlnosti Robert Pelikán, v posledních letech parter kanceláře Wolf Theiss, nebo hlavní autor trestního zákoníku, emeritní předseda Nejvyššího soudu a ústavní soudce Pavel Šámal.

Ještě v sobotu by za moderace partnera Kinstellaru Kamila Blažka mělo dojít na témata spojená třeba s výkonem hlasovacích práv v kapitálových společnostech (ve vystoupení legendy oboru a partnera kanceláře Kocián Šolc Balaštík Jana Dědiče, ve spolupráci s rovněž partnerem zmíněné kanceláře Janem Lasákem) nebo na reformu stavebního práva pohledem Františka Korbela, partnera Havel & Partners.

„V nové knize Jiřího Přibáně nalezneme tematicky uspořádané eseje, které autor publikoval v průběhu posledního desetiletí. Jeden z esejů dal název celému výboru. Sázku na svobodu můžeme vnímat podobně, jako dáváme v sázku vše to, na čem nám nejvíce záleží, včetně našich životů. V sázce nelze nikdy předem se vším kalkulovat a navzdory všem plánům a strategiím jí vládne nahodilost,“ představuje pak novou knihu profesora Přibáně nakladatelství Karolinum.

„Kniha se zabývá i touto nahodilostí a její funkcí v moderní společnosti. Čím víc si tuto základní sociální zkušenost dnešní člověk uvědomuje, tím víc se paradoxně snaží vytvořit ve společnosti pevné body, které si označuje za stálé a neměnné hodnoty. Přibáň kritizuje morální fundamentalismus, který zapaluje vášně vedoucí k politickému násilí a společenské destrukci. Současně však odmítá morální relativismus nebo cynismus a do protikladu k absolutismu morálky klade možnost etického života jako toho, co naši existenci sice uvádí v sázku, ale současně jí dává smysl. Etiku vnímá jako obranu proti každému absolutismu a totalitarismu, ke kterému svádějí moralisté.“

Předchozí

Petr Fiala: Česko ekonomickou krizi ustálo

Platební bilance v 1. čtvrtletí skončila přebytkem

Další