Česko čeká nová úprava nekalých obchodních praktik

|

Nová právní úprava nekalých obchodních praktik v potravinářském řetězci se na vládní úrovni připravuje již delší dobu. Novela přináší zásadní opatření, která se výrazně dotknou obchodních modelů a prodejních nástrojů používaných při dodávkách potravin. Sankce za porušení zákona činí až 10 milionů korun nebo 10 procent ročního obratu odběratele. Na změny upozorňuje advokátní kancelář dubanska & co.

Advokátka Barbora Dubanská specifikuje oblasti, kterých se novela především dotkne a které je
nutné v budoucnu zkontrolovat: „Z dosud proběhlých jednání je jasné, že se budou měnit
smluvní podmínky reklamních akcí, smluvní podmínky úprav prodejních prostor, smluvní
podmínky náhrady škody a nákladů, dále smluvní podmínky jakosti a vracení zboží a také se
změní smluvní omezení práv odběratele.“

Novela přináší kromě nových omezení obchodních praktik i některá usnadnění. Například
nadále není vyžadována listinná podoba smlouvy, ale postačí elektronická písemná forma
smluvních podmínek. Oproti předchozí právní úpravě se zásadně mění i podmínky, na koho se
právní úprava vztahuje. Zákaz nekalých obchodních praktik se bude vztahovat na odběratele
s významnou tržní silou v potravinářském řetězci. Odběratelem se dle směrnice a novely rozumí
nejen konečný kupující, ale všechny další mezičlánky nakupující potraviny. Zda má odběratel
významnou tržní sílu bude posuzováno na základě vzájemného poměru ročního obratu
odběratele a dodavatele.

Novela byla schválena vládou a předložena dne 9. března 2022 Poslanecké sněmovně. Vláda rovněž navrhla sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení.

Evropská směrnice o nekalých obchodních praktikách z roku 2019 měla být implementována
do českého právního řádu do května 2021, dosud se tak však nestalo a novela zákona o
významné tržní síle je nyní na začátku legislativního procesu v Poslanecké sněmovně. S ohledem na bohatou diskusi o podobě vládního návrhu zákona je otázkou, zda diskuse nebude
pokračovat i ve Sněmovně, a to i v podobě pozměňovacích návrhů.

Předchozí

JŠK radila Genesis Growth při akvizici většiny HC electronics

Změny zelené taxonomie: Cesta k uhlíkové neutralitě, či zkáza české energetiky?

Další