Anna Gelety

Dubanská má nové advokáty

Advokátní kancelář dubanska & co. rozšířila svůj specializovaný tým v oblasti farmaceutického průmyslu a zdravotnictví … Přečíst

Supermarket 949913 1920

Česko čeká nová úprava nekalých obchodních praktik

Nová právní úprava nekalých obchodních praktik v potravinářském řetězci se na vládní úrovni připravuje již delší dobu. Novela přináší zásadní opatření, která se výrazně dotknou obchodních modelů a prodejních nástrojů používaných při dodávkách potravin. Sankce za porušení zákona činí až 10 milionů korun nebo 10 procent ročního obratu odběratele. Na změny upozorňuje advokátní kancelář dubanska & co.