Co je nového v Unii podnikových právníků?

|

Lawyers & Business navázalo pro letošní rok partnerství s Unií podnikových právníků ČR. Pravidelně se tak budete setkávat s obsahem představujícím její činnost i členy. Začínáme vizitkami a anketou mezi členy Výkonného výboru UPP, konkrétně prezidentkou Marií Brejchovou a viceprezidentkami Ivanou Fára a Jitkou Hlaváčkovou. V příštím čísle – a na webu v příštím měsíci – budou následovat viceprezidentky Jiřina Králová a Klára Novotná a hospodář Unie Richard Baček.

JUDr. Marie Brejchová, LL.M.

035A6055

Marie Brejchová je tváří Unie podnikových právníků ČR od roku 2007. V loňském roce byla do čela zvolena už poosmé. Současně je dlouholetou podnikovou právničkou společnosti Pražská energetika, a.s. Externě vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a spolupracuje s Ústavem práva a technologií MU. Je také členkou platformy Rozumné právo, nominační rady ankety Zákon roku nebo poroty soutěže Právník roku. V Unii podporuje její stabilitu a kontinuitu aktivit, a zároveň přichází vždy s novými nápady a tématy, v čemž podporuje i své kolegy. Využívá přitom svých zkušeností z působení nejen v českém prostředí, ale i v Evropské asociaci podnikových právníků (European Company Lawyers Association – ECLA), a rovněž ze setkávání s představiteli ostatních právnických profesí.

Co je vaším hlavním úkolem ve vedení Unie v tomto funkčním období? Jaké máte cíle? Cílů mám více. Patří k nim podpora inovací v práci sekcí Unie a udržení profesionalizace naší organizace ve prospěch podnikových právníků. Věřím, že se v dalším období zase o kus posuneme, a to díky aktivním členům a rovněž s podporou začínajících podnikových právníků, kteří se zapojují do činnosti našich sekcí. Rosteme a byla bych ráda, kdyby tento trend pokračoval. Mimo jiné se rozšířila skupina kolektivních členů Unie, to znamená sekce Podniková právní kancelář. Za využití online nástrojů letos taky plánujeme více diskusních setkání nad novými tématy. Nedávno jsme se zabývali agilitou, nyní připravujeme ESG i využití mentoringu. A rýsuje se i tolik potřebný seminář Kapesní průvodce pro legislativce, zahrnující právní rámec legislativního procesu, jeho fáze, nástroje a techniky. Dál taky úspěšně spolupracujeme s ostatními právnickými komorami a spolky. Podílíme se třeba na přípravě právnického sjezdu, který se má konat v květnu a na němž budou zastoupeny všechny právnické profese.

Mgr. Ivana Fára, LL.M. 

035A5077

Do Výkonného výboru byla Ivana Fára zvolena v roce 2021. Vede právní oddělení ve společnosti Tesco Stores ČR, kde má zároveň na starosti právní regulaci dodavatelsko-odběratelských vztahů v rámci střední Evropy. Předtím působila více než 13 let v advokacii. Angažuje se i v oblasti pro bono, například podporou potravinové banky ve Zdibech. V roce 2019 obdržela ocenění Podnikový právník v kategorii Občanské a obchodní právo. V Unii odpovídá za onboarding nových členů.

Jak chcete přilákat do Unie více nových členů? Proč by se podnikoví právníci měli stát členy Unie? Unie má, myslím, velice efektivně nastavenou prezentaci svých aktivit, ať již na svých webových stránkách, nebo na LinkedIn, čímž se jí daří přirozeně oslovovat potenciální členy. Často se zájemců o členství v Unii ptám, jak se o nás dozvěděli. Podle jejich reakcí vím, že nemalou měrou se na přílivu nových členů podílejí pozitivní reference členů stávajících. Osobně považuji členství v Unii za naprosto přirozené a rozhodně přínosné. Z mého pohledu jsou hlavními důvody, proč se stát členem Unie, zejména možnost setkávat se s právníky z jiných společností a vyměňovat si zkušenosti a nápady, mít přístup k efektivnímu a kvalitnímu vzdělávání a být v obraze, co se týká legislativy a právních trendů. V neposlední řadě je to společenská složka – možnost účastnit se díky Unii zajímavých společenských akcí a setkání s inspirativními představiteli právnické profese. 

JUDr. Jitka Hlaváčková

Ve vedení Unie podnikových právníků ČR působí Jitka Hlaváčková od roku 2005. Desátým rokem pracuje ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky, kde nyní vykonává post právničky a poradkyně generální ředitelky pro legislativu. Byla u zrodu prvních webových stránek či loga Unie. Rovněž je spoluautorkou myšlenky o vzniku ocenění Podnikový právník. V minulosti se mimo jiné zasadila o to, aby Unie pořádala své vzdělávací akce sama, bez spolupráce s externí agenturou. Je aktivní v sekcích Pracovněprávní a Civilní právo. Kromě toho je laureátkou ocenění Podnikový právník v kategorii Pracovní právo a nositelkou ocenění Pro bono, neboť se angažuje v otázce zaměstnávání vězňů.

Jak reagovala Unie na změny podmínek pro konání vzdělávacích a jiných akcí v souvislosti s pandemií covid-19? V reakci na první vlnu pandemie a fakt, že firmy upřednostňovaly režim home office, Unie rychle přešla do online prostoru a začala jako jedna z prvních pořádat webináře. Rovněž setkání sekcí se realizují distančně. Protože cílem Unie je také sdílení informací se členy, hledali jsme formu, jak nejlépe pomoci podnikovým právníkům v orientaci v rychle se měnících mimořádných opatřeních a překotně přijímané legislativě v nouzovém stavu. Proto vznikl Koronatým, kde navzájem sdílíme své znalosti, zkušenosti a dobrou praxi při realizaci opatření proti covidu. 

Předchozí

Vyšlo nové číslo Lawyers & Business!

Němec: Kanceláře se budou muset pokusit navýšit cenu právních služeb

Další