Co řešil Robert Němec ve Francii? A co plánuje PRK v Rusku?

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – Robert Němec se naplno chopil funkce předsedy České advokátní komory a zahájil schůzky s nejvyššími představiteli světové advokacie. Ostatně také jím vedená advokátní kancelář PRK Partners má silné mezinárodní ambice a další plány má například i s ruským trhem. Advokáti pak naplno slaví, že od příštího roku nebudou muset sundavat opasky u vstupních kontrol do soudních budov. 

Robert Němec se naplno chopil funkce předsedy České advokátní komory a zahájil schůzky s nejvyššími představiteli světové advokacie. „Ve dnech 26. až 28. listopadu jsem se jako zástupce ČAK zúčastnil slavnostního zahájení soudního roku v Paříži. S ohledem na předchozí účast na výjezdních zasedáních Kárné komise a Kontrolní rady ČAK jsem se bohužel nemohl zúčastnit celého programu, který začal již ve středu 24. listopadu. Na těchto akcích zastupovala komoru vedoucí zahraničního odboru Eva Indruchová. Konkrétně se zúčastnila mezinárodního setkání advokátní školy EFB v Paříži, která zajišťuje vzdělávání advokátních koncipientů a dále mezinárodní konference v prostorách Pařížské advokátní komory. V pátek 26. listopadu za ČAK organizovala konferenci na téma ADR ve Francii a v ČR ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem – frankofonní Asociací Masaryk, a to v prostorách českého velvyslanectví v Paříži. Tuto akci jsme uspořádali již u příležitosti nadcházejícího francouzského a českého předsednictví v Radě EU,“ popsal pro Lawyers & Business první velkou zahraniční cestu ČAK po nedávných advokátních volbách.

„V souvislost se zahájením soudního roku se uskutečnilo setkání se zástupci Law Society of England and Wales, na kterém jsme s prezidentkou The Law Society of England and Wales, paní I. Stephanie Boyce,  podepsali  Memorandum o vzájemném porozumění mezi ČAK a the Law Society, jehož předmětem je zejména spolupráce při prosazování základních principu právního státu a spolupráce při podpoře přeshraniční spolupráce mezi advokáty při poskytování právních služeb,“ sdělil mi dále. „V souvislosti s akcí jsme se setkali s celou řadou delegací advokátních komor z celého světa. Za zmínku stojí zejména společné setkání s předsedou Pařížské advokátní komory, panem Olivierem Cousim, a francouzským ministrem spravedlnosti panem Ericem Dupond-Morettim, který je známým trestním obhájcem. Na setkání byla diskutována zejména otázka důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem ve světle probíhajících legislativních změn ve Francii, o kterých jsme průběžně informovali na stránkách Advokátního deníku. Česká advokátní komora vyjádřila plnou podporu francouzským kolegům v jejich boji za obranu advokátní mlčenlivosti.“

„Osobně považuji spolupráci mezi ČAK a zahraničními advokátními komorami za naprosto klíčovou. Podstatná část legislativního procesu se dnes odehrává na světové a evropské úrovni, a aktivní spolupráce advokátních komor je naprosto nezbytná k obraně základních pilířů advokacie,“ dodal pro Lawyers & Business nový předseda advokátní komory.

Ostatně také jím vedená advokátní kancelář PRK Partners má silné mezinárodní ambice a další plány má například i s ruským trhem. Na Facebooku nedávno oznámila, že se její představitelé v Bratislavě setkali s obchodním zástupcem Ruské federace Sergejem Stuparem. „S panem Sergejem Stuparem jsme v kontaktu již od doby jeho působení v Česku, a proto jsme využili možnosti dalšího setkání, které se v nedávné době uskutečnilo v Bratislavě za účasti mé a účasti partnerů PRK Partners na Slovensku Miriam Galandové a Petera Oravce,“ sdělil Lawyers & Business Jan Kohout, vedoucí ruské sekce PRK Partners.

„PRK Partners poskytuje právní služby celé řadě významných korporací z Ruské federace a z dalších zemí postsovětského prostoru na území Slovenska a České republiky a obdobně, prostřednictvím svých spřízněných kanceláří, pomáháme slovenským a českým subjektům v zahraničí. Nedávné setkání s panem Sergejem Stuparem navazuje na předchozí vzájemné konzultace ohledně vývoje právního režimu podnikatelského prostředí v ČR, na Slovensku a v Ruské federaci, a možných vzájemných obchodních příležitostí.“

„Obdobně jako ruskojazyčná sekce působí v PRK Partners také sekce německá, švýcarská, francouzská, kanadská a čínská, kde působí zkušení právní poradci kombinující v rámci slovenské a české jurisdikce unikátní praxi lokálních expertů s praxí poradců z mezinárodních právních kanceláří. Je v českém i slovenském prostředí poměrně unikátní, že v rámci jedné kanceláře působí například dva absolventi právnické školy z Harvardu a obdobných příkladů mezinárodní erudice a vzdělání s ohledem na právníky z PRK Partners je možno uvést celou řadu,“ uvedl dále Kohout.

Advokáti pak naplno slaví, že od příštího roku nebudou muset sundavat opasky u vstupních kontrol do soudních budov. „Od 1. ledna 2022 nabude účinnosti novelizace § 7 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, spočívající v doplnění stávajícího znění. Toto nové, a z pohledu advokacie významné ustanovení by po letech méně či více úspěšných intervencí konečně mělo v rámci České republiky odstranit nedůstojné prohlídky advokátů při vstupech do soudních budov a odstranění nerovností justice v přístupu ke státním zástupcům na straně jedné a advokátům na straně druhé,“ napsali do Advokátního deníku Pavel Otipka, regionální představitel střediska Severní Morava, a Jakub Vepřek, advokát a člen Výboru pro odbornou pomoc  a ochranu zájmů advokátů.

Předchozí

Allen & Overy radila s akvizicemi Eurowagu a DoorDash

Poradna Matzner Legal: Topíte? Pak čtěte!

Další