Poradna Matzner Legal: Topíte? Pak čtěte!

|

Tomuto příspěvku by měli věnovat pozornost všichni, kteří si opět plánují vyhřívat svá obydlí prostřednictvím domácích kotlů. Povinnost provést pravidelnou revizi dopadá na vlastníky kotlů jak na tuhá paliva, tak i zemní plyn. U kotlů na zemní plyn je nutné provádět revizi pouze, pokud je vlastníkem společnost nebo podnikatel. Revize kotle, bez ohledu na užívané palivo, musí být provedena jednou za tři roky. 

Kontrolu kotle provádí revizní technik, jehož návštěvu si sjednáváte Vy sami. Za provedení odborného úkonu náleží technikovi náležitá odměna. Ministerstvo životního prostředí však omezilo výši částek, za které může být kontrola provedena. Výše částky pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky je 1585 Kč bez DPH a pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou je stanovena odměna ve výši 1848 Kč bez DPH. 

V situaci, kdy vlastníkovi kotle je nabídnuta cena za prohlídku kotle vyšší, než je uvedena výše, může se vlastník kotle poohlédnout po jiném revizním technikovi. Pokud se tato situace opakuje třikrát za sebou a následně tuto skutečnost doložíte čestným prohlášením, bude Vám revize zajištěna výrobcem kotle. Vždy je důležité si uschovat doklad o provedení revize, neboť si ho za nějaký čas může vyžádat příslušný obecní úřad.

Odborníci však doporučují tuto kontrolu absolvovat každou sezonu. V případě, že nebudete schopni prokázat provedení pravidelné kontroly Vám hrozí sankce ve výši 20 000 Kč v případě kotlů na pevná paliva a 50 000 Kč v případě kotlů na zemní plyn. Rovněž Vám doporučujeme nechat zkontrolovat komín, což Vás sice vyjde na 500 až 1000 Kč, ale budete mít jistotu, že v případě požáru nebude pojišťovna komplikovat výplatu pojistného plnění.

Odpovídal: Mgr. Ondřej Durďák, advokát, Advokátní kancelář Matzner Legal, více na www.matzner.legal

Předchozí

Co řešil Robert Němec ve Francii? A co plánuje PRK v Rusku?

Noerr chce ve střední Evropě zamířit mezi lídry trhu

Další