Drobiš & Novotný vyrostli o 40 %. Specifická cesta vychází

|

Advokáti Zbyněk Drobiš a Radek Novotný založili na začátku roku 2022 butikovou kancelář Drobiš & Novotný se specializací čistě na retailovou klientelu, pro niž se věnují zejména odškodňování újmy na zdraví, nemovitostnímu, rodinnému a pracovnímu právu, a to především v rámci online právní pomoci. Za první rok fungování činil obrat kanceláře více než 10 milionů korun, za rok 2023 hlásí nárůst tržeb o 40 procent s adekvátním navýšením zisku. „Nechceme ale dál růst za každou cenu. Podržíme si naše zaměření na retail klientelu a filozofii kanceláře. Chceme, aby nás práce bavila a bylo nám v ní dobře,“ shodují se oba právníci v našem partnerském rozhovoru, v němž mluví rovněž o svém novém projektu, zaměřeném na rozvodové právo.

Vaše kancelář hlásí za loňský rok meziroční nárůst tržeb o 40 procent. Jak se vám to povedlo?

Zbyněk Drobiš: Naší mravenčí, systematickou prací. Vždy jsme kladli důraz na své zaměření na retailovou klientelu a konkrétní služby pro ni, na online poskytování právních služeb a na procesy, které jsou na to navázány. Postupujeme systematicky a odevzdáváme kvalitní práci. Nešlo nám nikdy o růst za každou cenu. Je to asi přirozený důsledek naší práce, ale nebyl to cíl. Samozřejmě nám to však dělá radost. 

Radek Novotný: Vše se začíná potkávat, včetně našich marketingových aktivit, psaní a vydávání článků, aktivit na sociálních sítích či networkingů. Nabaluje se to a zájem klientů je čím dál tím větší. Zásadní nárůst tržeb vnímáme i za první čtvrtletí roku 2024. Otázkou je, kde je pomyslný strop. 

Zbyněk Drobiš: Při růstu tržeb se snažíme udržet i růst zisku, na to klademe důraz. Ano, obrat je v právní branži důležitý, ale nesledujeme jenom ten. Současně stále více klientely, která se k nám hlásí, odmítáme. A to jen proto, že pořád věříme naší orientaci na specializaci a tomu, že když začneme dělat jiné věci, nebude to fungovat. 

Radek Novotný: Nechceme růst na úkor snížení kvality poskytovaných služeb. Bylo by to proti našemu přesvědčení. Současně vzhledem k tomu, jak široce fungujeme v online světě, okamžitě by se zhoršení projevilo v recenzích a dalších ohlasech klientů. Nutně by se nám vrátilo. Chceme tak růst udržitelně, při zachování kvality našich právních služeb.

Když odmítáte klienta, tak je to tedy proto, že po vás chce řešit problém, kterému se běžně nevěnujete?

Zbyněk Drobiš: Ano. Chápeme, že řada kanceláří by danou práci vzala, je to přirozené. Ale my si razíme svou cestu specializace. Když nám práce do ní nesedí, nevěříme, že ji dokážeme zpracovat dostatečně kvalitně, rychle, a tedy za rozumnou cenu.

Radek Novotný: Pokud se na onu konkrétní věc nezaměřujeme, naše marže by šla razantně dolů. A ve výsledku bychom se ji nemohli věnovat za ceny, které trh akceptuje. 

683 10241

Předáváte tyto klienty někomu dalšímu?

Radek Novotný: Vždy se snažíme tyto klienty někam nasměrovat, nehodíme je do vody. A to buď obecně, nebo jim doporučíme někoho z kolegů, o nichž víme, že danou oblast práva dělají dobře.

Jak vidíte své další směřování?

Zbyněk Drobiš: Máme spřízněné advokátní kanceláře, zejména lidsky a generačně než byznysově. Když vám ale říkáme, že nyní máme jasný směr, tak ten se utříbil tak před půlrokem. Do té doby jsme uvažovali, co dál. Možností bylo několik. První bylo zachovat butik a naše specializace a nějak přirozeně růst. Další možností bylo samostatně rychle růst do segmentu středně velkých kanceláří, tedy poskytovat širší služby a najmout další advokáty, zvětšovat prostory… touto cestou jde hodně kanceláří, my ale nechceme. Třetí možností bylo přijmout některou z nabídek na sloučení, které nám občas přicházejí. Po sloučení několika podobně velkých kanceláří by nás mohlo být třeba i několik desítek právníků, bojíme se ale, jestli by se potkaly naše filozofie a směřování.  

Radek Novotný: Zvažovali jsme i výraznější rozšiřování okruhu poskytovaných služeb. Nejdříve jsme však museli  vyřešit vnitřní nastavení naší kanceláře, aby jakýkoliv růst, i ten přirozený, nebyl závislý jen na nás dvou a nevedl k našemu přetížení. Letos se tak snažíme posílit základy kanceláře, budovat lepší strukturu a nastavit ji více škálovatelně. Tedy uvolnit ruce sami sobě, abychom mohli zvažovat, kam dál kancelář posunout.

Zbyněk Drobiš: Součástí vývoje bylo i stěhování do nových kanceláří, z těch „startovacích“ v ulici s příznačným názvem Osadní. Nyní sídlíme v nových prostorách v moderní kancelářské budově, stále v Holešovicích, ale s krásným výhledem na Vltavu. A i atmosféra je zde jiná, než byla dříve, mnohem uvolněnější. Další stěhování kvůli nějakému většímu růstu teď tak nechceme. Do boje o rozšíření skutečně nehodláme jít za každou cenu, jen proto, abychom mohli reportovat vyšší obrat.

Radek Novotný: Jak již bylo řečeno, současné specializace jsme zachovali, ale jeden nový projekt přece jen rozjíždíme. Začínáme se věnovat rozvodovému právu, což zapadá do naší orientace na retailovou klientelu a online poskytování právních služeb. 

Zbyněk Drobiš: Je to ale dáno i tím, že jsme našli advokátku, která se této oblasti práva věnuje, a to Anetu Lachmannovou, která bude působit také jako manažer tohoto nového projektu.

Zároveň velmi výrazně vstupujete do komunitního dění… 

Zbyněk Drobiš: Zajímá nás, co se děje v advokátní komunitě, vstoupili jsme do Komory 2.0, snažíme se třeba mluvit i o postavení zmocněnců v trestním řízení a píárově v této oblasti působit. Takže ano, část času věnujeme i těmto aktivitám, nezajímá nás jenom byznys. Když se vám daří, jak lidsky, tak profesně, chcete pomoci některé věci měnit. 

Radek Novotný: Organizujeme tak i různé advokátní networkingy, například pubquiz nebo lasergame. Těší nás, že jsme se setkali s pozitivními reakcemi kolegů, kteří se jich účastnili. Naposledy šlo o více než 70 právníků z různých kanceláří. I tohle je pro nás důležité – potkávat se s kolegy, kteří řeší stejné problémy, sdílet své know-how a názory na fungování kanceláří. 

Zbyněk Drobiš: Je to jak na terapii. Můžete ostatním říct, že to máte také těžké (smích). Jsou to povedené akce, část je opravdu čistě zábava a část networking.

Když to shrneme: Drobiš & Novotný našli jasnou cestu, kterou jít dál, spočívá v poměrně úzké specializaci a orientaci na retail klientelu. Pokud nějaké nové projekty, tak ty, které zapadají do tohoto směřování. Současně personální stabilizace a donastavení struktury kanceláře. Tohle je tedy teď váš výhled?

Radek Novotný: Ano, chceme nastavit flexibilnější strukturu, která umožní přidání projektu bez přetížení nás dvou, nebo kohokoli jiného v kanceláři. Cestou úzké specializace chceme jít ale určitě dál, čísla nám ukazují, že je na trhu stále prostor, a to i na přirozený růst. Protože ten je samozřejmě do určité míry potřeba.

Zbyněk Drobiš: Nechceme ale být „právní e-shop“, tenhle styl úplně nepodporujeme. Advokacie je specifická, musíme jít cestou moderního poskytování služeb. Úzký vztah s klientem ale chceme udržet. Advokacii a její standardy totiž ctíme. Chceme právní služby poskytovat moderně, ale současně udržovat všechny standardy advokacie. Protože jen tak půjdou lidé spíš k advokátům než k různým pokoutníkům, se kterými v tomto segmentu reálně soupeříme. Tím vším tak vlastně chceme i čistit trh.

683 1024

Rozhovor vyšel rovněž v Lawyers & Business č. 3/2024.

Předchozí

Poptávka po státních dluhopisech byla více než dvojnásobná

Trestní kolegium Nejvyššího soudu posílí Ondřej Círek

Další