Dubanská má nové advokáty

|

Advokátní kancelář dubanska & co. rozšířila svůj specializovaný tým v oblasti farmaceutického průmyslu a zdravotnictví o advokáta Patricka Boháčka a advokátku Annu Gelety.

Advokát Patrick Boháček nastoupil na pozici counsel. Patrick Boháček dříve působil v mezinárodních i významných českých advokátních kancelářích a specializuje se především na poskytování právních služeb v oblasti farmacie, zdravotnických prostředků a služeb. Boháček se věnuje této oblasti dlouhodobě, v této oblasti aktivně přednáší a vykonává i řadu pro bono aktivit pro pacientské organizace. Je členem České advokátní komory od května 2021. Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vykonával praxe na obvodním státním zastupitelství a na obvodních soudech. Mezi jeho pracovní jazyky patří angličtina a němčina.

Dále kancelář navázala spolupráci s advokátkou Annou Gelety, která bude působit jako of counsel. Gelety (dříve Nevečeřalová) se specializuje na oblast zdravotnictví, zdravotnická data a ochranu osobních údajů. V rámci své praxe radila významným poskytovatelům zdravotních služeb v oblasti regulace, včetně nakládání s osobními údaji a klinickými hodnoceními. Je členkou České advokátní komory od listopadu 2016. Během své praxe působila v předních mezinárodních a českých advokátních kancelářích a posledních pěti let získávala zkušenosti ve specializované advokátní kanceláři zaměřené na oblast zdravotnictví. Gelety vystudovala práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a později také etiku na Oxfordské univerzitě. V současné době přednáší bioetiku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Právní služby poskytuje v angličtině a němčině.

Předchozí

Výstava Row Row Row Račice propojí sport a umění. Podobné projekty budou následovat

Štorek vyměnil Dentons za CSG. Advokáti mohou hrát různé role

Další