Dubanská: Telemedicína je v zahraničí běžnou součástí zdravotnictví

|

Pandemie COVID-19 do značné míry narušila tradiční poskytování zdravotní péče a zvýšila motivaci mnoha poskytovatelů i zdravotních pojišťoven hledat digitální řešení zajištěním dostupnosti lékařské péče a účinným zapojením pacientů. Inspiraci pro nová pravidla je vždy vhodné hledat v zahraničních právních úpravách, kde digitální technologie našly pevné místo při poskytování zdravotních služeb. Zatímco v České republice je zejména legislativní vývoj elektronického zdravotnictví teprve na počátku, v jiných zemích je telemedicína již běžnou součástí poskytování zdravotních služeb.

Například Francie má dlouhodobé zkušenosti s poskytováním telemedicínských služeb. Kromě zákonné úpravy telemedicíny vydalo francouzské ministerstvo zdravotnictví pokyny pro telekonzultace lékařů s pacienty i mezi lékaři navzájem. Mezi podmínky pro poskytnutí online konzultace patří svobodný informovaný souhlas pacienta s telekonzultací, identifikace pacienta i lékaře nebo přístup lékaře ke zdravotní dokumentace pacienta. Rovněž jsou stanoveny technické podmínky pro poskytnutí konzultace. Telekonzultace jsou od roku 2018 hrazeny stejně jako osobní konzultace s pacientem.

V Německu došlo k zásadnímu rozvoji poskytování digitálních služeb ve zdravotnictví díky zákonu o digitálním zdravotnictví z roku 2019. Tento zákon zakotvil standardy poskytování zdravotních služeb na dálku, ale i zdravotních aplikací, zejména však stanovil podmínky pro jejich úhradu. Mezi podmínky pro poskytování hrazených telekonzultací patří například řádná identifikace pacienta nebo poskytování telekonzultací již registrovaným pacientům, kteří absolvovali fyzickou vstupní prohlídku. V Německu tak již jsou propláceny nejen telekonzultace, ale i aplikace, které pomáhají pacientům se sledováním dávkování léčiv nebo s jejich duševním zdravím. Lékaři jsou rovněž motivováni k investicím do vybavení prostřednictvím účelových příspěvků na digitalizaci ordinací.

Ve Velké Británii dlouhodobě státní zdravotní agentura NHS poskytuje zdravotní služby prostřednictvím telemedicíny. Zdravotní dokumentace pacientů je vedena elektronicky, což umožňuje snadný přístup lékaře k datům pacienta. Konzultace s lékařem jsou možné prostřednictvím telekonzultací, přičemž lékař má k dispozici přehledné prostředí s automatizovanou nápovědou pro vedení konzultace. Pacient pak ke službám může přistupovat prostřednictvím aplikace.

Izrael je zemí známou pro své technologie a digitální řešení. V případě telemedicíny tomu není jinak. Lékařům pomáhá umělá inteligence při vyhodnocování nálezů i při konzultacích s pacienty. Za rychlým rozvojem technologií však, podobně jako v České republice, zaostává legislativa. V Izraeli dosud neexistuje komplexní právní úprava digitálního zdravotnictví, byť je intenzivně připravována a diskutována. Hlavním bodem těchto diskusí je ochrana pacientských dat, a to ať už jde o jejich použít pro technologie umělé inteligence nebo jejich ochranu při videokonzultacích.

Autorka je řídící partnerkou advokátní kanceláře dubanská & Cco.

Předchozí

Januš: Jak číst výměny advokátních šéfů? A povede ČAK Monika Novotná?

bpv radila při prodeji Airport Business Centra

Další