Dubovský: Chuť soudit se roste

|

„Nárůst M&A sporů vidíme napříč všemi 18 klíčovými jurisdikcemi, které v rámci naší pravidelné analýzy globálního vývoje transakčního trhu mapujeme, a to včetně střední Evropy. Prodávající i kupující mají v současné době mnohem větší apetit soudit se a domoci se svých práv, než tomu bylo dosud,“ říká Miroslav Dubovský, Country Managing Partner pražské kanceláře DLA Piper v rozhovoru pro Lawyers & Business, v němž rovněž popisuje nové projekty DLA navázané na digitální ekonomiku a proměňující se trh.

Jak se v DLA ohlížíte za loňským rokem?

Globální pohled koresponduje s tím lokálním. Možná překvapivě loňský rok hodnotíme velmi kladně. Celý byznys se v důsledku pandemie na začátku poněkud zpomalil, aby se ve druhé polovině roku 2020 vrátil zpět v plné síle. Začátkem roku se díky nevšední situaci  na trhu objevila poptávka po nových právních službách, například v oblasti pracovního práva, regulatoriky, navazujících státních programů podpory a v oblasti insolvence. Trh se následně přirozeně vrátil zpět a v druhé půlce roku probíhalo mnohem více transakcí a financování.  Poptávka po právních službách tak byla loni meziročně stejná, ne-li větší. Náš finanční rok končí v dubnu. Nicméně podle predikcí bychom měli skončit lépe než v předchozím roce, který pro nás byl rokem rekordním, a to jak v globálním měřítku, tak v rámci České republiky. 

O co v právních službách konkrétněji rostl zájem?

Největší zájem jsme zaznamenali o oblast M&A, dále o nemovitosti, financování a refinancování. Paralelně vidíme také nárůst sporů a restrukturalizací, ale ty zůstávají za očekáváními. Insolvence možná částečně zbrzdily státní podpůrné programy. Podle našeho odhadu restrukturalizace a insolvence budou tématem druhé poloviny letošního roku. Celý rok 2020 se dá rozdělit do několika epizod – jeho start byl co se týče počtu transakcí a obchodů normální, v březnu přišla pandemie, v důsledku které se transakce výrazně zpomalily a objevila se poptávka po jiném typu právních služeb. V létě všichni vyčkávali, co se bude dít dál, aby následně začali dohánět, o co přišli. Počet i hodnota transakcí tak začaly významně růst. Rozdílná situace ale samozřejmě panuje v jednotlivých sektorech: e-commerce, zdravotnictví či výrobní závody ve vybraných oborech šly nahoru, hotelnictví a restaurace naopak dolů.  

DLA nedávno vydalo velký M&A Report. Jaké trendy pro fúze a akvizice nyní mimo pandemická kritéria platí?

Stále častěji probíhají transakce za využití pojištění. Řada kupujících i prodávajících se snaží případná rizika ze smlouvy omezit či vyloučit za pomocí pojistky, která je primárně určena na pokrytí rizik vyplývajících ze záruk poskytnutých prodávajícím anebo vyplývajících z vlastnictví. Tento trh se nyní intenzivně rozvíjí. Roste také počet sporů z transakcí. Tento nárůst pozorujeme napříč všemi 18 klíčovými jurisdikcemi, které jsou součástí naší globální analýzy, a to včetně střední Evropy. Prodávající i kupující mají mnohem větší apetit se soudit a domoci se svých práv, než tomu bylo doposud.    

Celý rozhovor si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 5/2021. Elektronické vydání květnového čísla Lawyers & Business můžete zakoupit na Alza.cz.

Foto: DLA Piper

Předchozí

Antl, Dubovský i Burda. To je květnové číslo Lawyers & Business

Antl: Gaunery hájit nechci

Další