EK ČR: Druhé kolo milostivého léta využil jen zlomek dlužníků

|

V druhém kole milostivého léta (ML) soudní exekutoři ukončili přes 9000 exekučních řízení. O opakování této oddlužovací akce byl výrazně menší zájem, potvrzují to statistiky Exekutorské komory ČR (EK ČR).

Soudní exekutoři zastavili během druhého ML něco málo přes 9000 exekucí, svými rozhodnutími  dlužníkům odpustili úroky, úroky z prodlení, náklady řízení a penále (příslušenství) ve výši cca 370 milionů korun. Celkový počet řízení, v nichž dlužníci mohli využít opakované milostivé léto, byl skoro 950 tisíc exekucí. Je to tedy podstatně méně než v prvním kole ML.

Velký vliv mělo zastavování marných bagatelních exekucí, ke kterému došlo v první polovině roku 2022. Ze systému proto už před zahájením ML II. vypadla velká část exekucí vedených např. k vymožení pokut za černé jízdy. Exekutoři na jistinách dluhů během druhého kola oddlužovací akce vymohli celkově asi 120 milionů korun. O něco vyšší byla odpuštěná částka na příslušenství – v prvním ML to bylo 37 tisíc korun, ve druhém 43 tisíc. „Větší příslušenství obvykle mají větší exekuce s většími jistinami, a vzhledem k tomu, že „malé exekuce s menšími jistinami a menším příslušenstvím“ se u aktivních dlužníků zastavovaly už v prvním ML, teď došlo na ty větší,“ vysvětluje prezident EK ČR Jan Mlynarčík.

Využít opakovaného milostivého léta mohli opět dlužníci, kteří měli dluhy u veřejnoprávních subjektů – například dopravních podniků, zdravotních pojišťoven, obcí a podobně. „Chápeme snahu politiků zmírnit napětí ve společnosti a ulevit lidem v obtížné situaci. Nicméně stále trvá naše výhrada, že šlo o nesystémové řešení. Ukázalo, že řada dlužníků řešit svoje závazky vůbec nechce,“ říká  prezident EK ČR Jan Mlynarčík a dodává: „Energie a prostředky věnované na tuto akci jsme mohli věnovat změnám, které by měly větší efekt, například debatě o řešení úpadkových situací, například zapojením exekutorů do spotřebitelských oddlužení“. Do budoucna by bylo podle jeho názoru vhodné zabývat se otázkou vzniku těchto dluhů a nikoli věc řešit s mnohaletým zpožděním navíc až samém konci celého řetězce.

Při zpracovávání dat EK ČR vycházela mimo jiné také z Centrální evidence exekucí. Konečná čísla ukázala, že v regionech s dlouhodobě největším počtem exekucí se opakované ML nijak zásadně neprojevilo (Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj). Exekutorská komora ČR měla výhrady i k právní úpravě obou ML. Zejména upozorňovala na to, že výklad a aplikace takto napsaného zákona byla velmi problematická a sám stát k tomu vodítka neposkytl.

ML1 (od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022)

Počet ukončených exekucí: 52 000

Počet exekucí, které mohly být zastaveny:  1,3 milionu

Odpuštěné příslušenství: 1,55 miliardy korun

Průměr odpuštěného příslušenství na jednu exekuci: 37 tisíc korun

ML2 (od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022)

Počet ukončených exekucí: 9104

Počet exekucí, které mohly být zastaveny:  946 514

Odpuštěné příslušenství: 370 milionů korun

Průměr odpuštěného příslušenství na jednu exekuci:  43 tisíc korun

Předchozí

Do Rowan Legal nastoupil Jiří Mňuk

Noerr: Zákon o významné tržní síle dopadá na přes 2200 firem. Odhad byl 800

Další