Noerr: Zákon o významné tržní síle dopadá na přes 2200 firem. Odhad byl 800

|

Letos vstoupila v účinnost novela zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů. Zatímco dříve tento zákon platil pouze pro ty největší potravinářské řetězce, nyní může dopadnout skoro na každou firmu působící v zemědělství či potravinářství. Podle společné analýzy připravené mezinárodní advokátní kanceláří Noerr a analytickou firmou CRIF – Czech Credit Bureau, využívající data z webových stránek www.informaceofirmach.cz, bude muset nová pravidla dodržovat přes 2200 společností. Jejich počet navíc meziročně narostl přibližně o devět procent kvůli růstu cen – jen kvůli inflaci spadlo do působnosti zákona během jednoho roku téměř 200 dalších podniků.

„Novela absolutně boří určení toho, kdo tou významnou tržní silou skutečně je. Doposud zákon mířil zejména na velké maloobchodní řetězce s ročním obratem nad pět miliard korun, nově od tohoto roku se tato hranice snížila na pouhé dva miliony euro (aktuálně cca 48 milionů korun) a zároveň zahrnuje celý zemědělský a potravinářský řetězec. Legislativci přitom pracovali s odhadem, že se novela dotkne asi 800 podniků. Realita je ale diametrálně odlišná, skutečný počet firem je téměř trojnásobný,“ říká advokát a lokální partner kanceláře Noerr Petr Hrnčíř. „Společnosti, na které se novela vztahuje, již od 1. ledna 2023 musí všechny nové smlouvy uzavírat tak, aby odpovídaly nové právní úpravě. Navíc bude nutné upravit i stávající smlouvy, a to do konce tohoto roku,“ dodává advokát z kanceláře Noerr Radim Kotlaba.

Podle společné analýzy Noerr a CRIF – Czech Credit Bureau se nově stanovená pravidla týkají celkem 2218 společností. Jejich počet meziročně narostl o přibližně devět procent – důvodem je růst cen v kombinaci se změnou struktury firem. Největší podíl na tomto čísle mají právě společnosti s obratem do 100 milionů korun ročně (44 procent), následuje kategorie 100 až 200 milionů Kč (28 procent). Dle očekávání je nejnižší počet firem s obratem nad jednu miliardu korun (šest procent). Plných 42 procent firem, které budou muset se svými odběrateli řešit pravidla dle nové legislativy, se zabývá výrobou a zpracováním potravin. Nejvíce těchto firem má sídlo v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji (shodně po 13 procentech), nejméně jich je v Libereckém a Karlovarském kraji (pouze dvě procenta). Celkem 60 procent firem, kterých se novela zákona týká, má méně než 50 zaměstnanců.

„Počet firem z oboru, kterých se zákon dotýká, navíc může v praxi být daleko vyšší než 2200 – u 645 společností, které se tržbami pohybují právě kolem hranice dvou milionů euro, nejsou k dispozici údaje o jejich obratu,“ vysvětluje Jan Cikler, vedoucí datového oddělení společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití byl přijat za účelem omezení možnosti zneužívat postavení silnější smluvní strany v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Původně se tento zákon vztahoval pouze na největší hráče na trhu, po poslední novelizaci se však dotkne velké části firem v těchto oborech. Pokud měla společnost k 31. prosinci 2022 roční obrat nad dva miliony euro (aktuálně cca 48 milionů Kč) a působí v zemědělském či potravinářském řetězci, musí při těchto obchodech kontrolovat, zda svého dodavatele neomezuje. Dodržení pravidel obnáší například povinnost předchozí písemné smlouvy s dodavatelem, maximální určenou dobu splatnosti faktur a mnoho dalších zákazů a příkazů ohledně nastavení obchodních vztahů, ve kterých není snadné se bez právní pomoci zorientovat. Nedodržení pravidel může znamenat výrazné pokuty, a to až do 10 milionů korun nebo 10 procent z čistého obratu odběratele s významnou tržní silou.

Obrat se přitom nemusí nutně počítat pouze za jednu společnost, v případě propojených osob se počítá za celou skupinu, obdobně se postupuje u aliancí dodavatelů či odběratelů. Do částky obratu se podle zákona započítávají všechny tržby, tedy nikoliv pouze ty z prodeje zemědělských produktů a potravinářských výrobků.

Společná analýza mezinárodní advokátní kanceláře Noerr a analytické společnosti CRIF – Czech Credit Bureau byla zpracována v prosinci 2022. Vychází z údajů o tržbách firem v odvětvích, kterých se zákon o významné tržní síle dotýká, vývoje růstu cen zemědělských výrobců a údajů o vzniku a zániku obchodních společností.

Předchozí

EK ČR: Druhé kolo milostivého léta využil jen zlomek dlužníků

Kučera je novým partnerem v Císař, Češka, Smutný

Další