Grant Thornton: Změny v pobídkách přinesou dramatický nárůst žádostí

|

Vláda schválila nová pravidla pro poskytování investičních pobídek. Nová pravidla podle expertů poradenské skupiny Grant Thornton umožní rychlejší a přímou podporu podnikatelů a otevřou možnosti zejména pro menší technologické start-upy, od kterých mohou přijít až stovky žádostí. Dosud přitom o pobídky žádaly jen jednotky větších firem. Nová pravidla budou platit od začátku příštího roku.

„Oproti vyspělým ekonomikám u nás přetrvává problém nízké přidané hodnoty. Nová pravidla otevírají dveře projektům s vysokou přidanou hodnotou a umožní faktickou podporu zejména menších technologických start-upů, které doposud na pobídky vůbec nedosáhly,“ říká Martin Hahn, manažer poradenské skupiny Grant Thornton. „Očekáváme tak až stovky žádostí i od malých a středních podnikatelů, protože již bude postačovat minimální investice jen 10 až 80 milionů korun podle regionu a typu žadatele. Skutečný přínos novely tak nebude nutně na úrovni vysokých investic do strojů či budov, jako tomu bylo doposud, ale bude spíše podpořeno know-how a lidé s vyšší přidanou hodnotou.“

„Pokud firmy zvažují nové projekty zaměřené na odvětví se střední či vysokou technologickou náročností, stojí za úvahu uvažovat o využití investičních pobídek dle nových pravidel. Dojde totiž k rychlejší a přímé peněžní podpoře, protože nebude nutné čekat na kladný základ daně a možnou slevu na dani, což byla dosavadní praxe. Bude ale třeba dávat velký pozor na správnou prezentaci projektů v žádosti o získání příslibu investiční pobídky, protože o jejím udělení bude stále na základě subjektivního hodnocení rozhodovat Vláda,“ doplňuje Petr Němec, partner poradenské skupiny Grant Thornton.

Novela přináší následující tři zásadní změny v oblasti strategických investičních akcí:

– navýšení limitů podpory na 20 % způsobilých nákladů bez explicitně stanoveného hodnotového stropu pro kraje Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký; pro ostatní kraje zůstává limit 10 % způsobilých nákladů, avšak maximálně 1,5 mld. Kč pro investiční akci ve výrobě; pro investiční akce v technologickém či opravárenském centru zůstává limit 20 % způsobilých nákladů, avšak maximálně 0,5 mld. Kč,

– úprava výše investice na 2 mld. Kč (alespoň 1 mld. Kč do strojního zařízení) a počtu nových pracovních míst na 250 pro strategické investiční akce ve výrobě (dosud 0,5 mld. Kč a 500 nových pracovních míst),

– a zejména rozšíření okruhu strategických investičních akcí ve výrobě – nově bez ohledu na limity uvedené v předchozích bodech budou v rámci strategické investiční akce ve výrobě podpořeny investice zaměřené na vybraná odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností, kterými jsou výroba farmaceutických výrobků a přípravků, výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení, a která bude realizována v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou, kde je realizován výzkum a vývoj s využitím klíčové umožňující technologie (např. technologie pokročilých materiálů, nanotechnologie, pokročilá výrobní technologie, biotechnologie, fotonika, mikroelektronika, nanoelektronika, technologie umělé inteligence).

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo Vládě Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb., již v srpnu tohoto roku poté, co dokument prošel vnitřním připomínkovým řízením. Účinnost novelizovaného nařízení je od 1. ledna 2022, přičemž pro veškerá v té době neukončená řízení se použije původní právní úprava.

Předchozí

Do Česka míří nové právní značky. A Nohel si nakonec vybral jinou kancelář

Noerr pracoval na největší letošní automotive transakci

Další