Inovace stavebního práva: nekonečný příběh pokračuje?

|

Komentář Taylor Wessing – Po letech diskusí byl v loňském roce přijat dlouho očekávaný nový stavební zákon. Předchozí vláda spojila s tímto předpisem mnohá očekávání. Nemělo jít jen o nahrazení dosavadního, nesčetněkrát novelizovaného a v mnoha ohledech zastaralého zákona. Slogan „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“ měl ilustrovat zásadní inovaci stavebního práva, jež měla vést ke zjednodušení a zrychlení řízení o povolení záměru – a skrze ně ke slibovanému zrychlení výstavby, zejména bytové.

Přijetí nového zákona ale předcházela řada překvapivých obsahových zvratů a změn. Namísto věcného zdůvodnění byly tyto změny provázeny spíše „výkřiky“ ze stran jednotlivých zájmových skupin. To mělo neblahé důsledky na stabilitu zákona. Politické síly tvořící stávající vládu koncepci nového stavebního zákona již v průběhu jeho schvalování na půdě parlamentu silně kritizovaly a jasně avizovaly, že zákon v případě volebního úspěchu podstatně přepracují. V souladu s tímto záměrem předložilo nyní ministerstvo pro místní rozvoj vládě návrh komplexní pozměňovací novely nového stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů.

Je třeba jasně říci, že nový stavební zákon, který dosud nevstoupil v účinnost, obsahuje celou řadu zejména procedurálních změn, které mají reálný potenciál podstatně zjednodušit a zefektivnit proces povolování staveb. Zákon přináší sjednocení řízení o povolení záměru, integraci agend na straně úřadů, posiluje princip apelace při posuzování napadených rozhodnutí nadřízenými orgány s cílem zabránit prokrastinační praxi stavebních úřadů a klade důraz na dodržování procesních lhůt. Tyto změny jsou nezbytné a jdou jednoznačně správným směrem. Proto je žádoucí, aby přinejmenším tato část právní úpravy nabyla účinnosti a povolování staveb se opravdu co nejdříve modernizovalo. 

Kontroverzi mezi politiky i odborníky naopak vzbuzuje minulou vládou prosazené revoluční řešení systémové změny struktury stavebních úřadů. Její podstatou je zrušení stávající struktury stavebních úřadů, fakticky začleněných do struktury obecních úřadů a vystavených tak nevyhnutelně určité podjatosti, a přesun úředníků do nově vznikající státní stavební správy, která měla být centralizována a metodicky vedena Nejvyšším stavebním úřadem.

Celý text si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 6/2022. V elektronické verzi jej můžete zakoupit například na mojecasopisy.cz.

Snímek-obrazovky-2022-06-02-v-21.21.16

Předchozí

Weinhold radil Viamilku při fúzi do družstva Mléko.cz

bpv radila J&T při prodeji Red Courtu v Karlíně

Další