Inspirativními právničkami jsou Hrdá, Křesťanová či Procházková

|

Pět výjimečných právniček se stalo laureátkami prvního ročníku ocenění Flamma, které je určeno pro současné inspirativní dámy v oblasti práva z Česka i Slovenska i ty, kteří přispívají k diverzitě v oblasti právnických profesí. Jsou mezi nimi advokátka Lucie Hrdá, soudkyně Veronika Křesťanová, novinářka Andrea Procházková, vedoucí poradny dTest Jana Marková a slovenská akademička Lucia Berdisová.

První ročník česko – slovenského ocenění Flamma se uskutečnil v rámci projektu #PRVNÍCH100LET, který se věnuje historii, současnosti i budoucnosti žen v právu. Z více než 40 nominací se na finálový shortlist dostalo celkem 18 právniček. Vůbec prvními laureátkami ocenění Flamma se pak staly čtyři české a jedna slovenská právnička. „Jsem přesvědčena, že všechny finalistky byly hodné ocenění díky své profesní dráze i společenskému angažmá,“ říká ústavní soudkyně a jedna z ambasadorek projektu Kateřina Šimáčková. Podle místopředsedkyně České advokátní komory Moniky Novotné byla každá finalistka příkladem toho, že úspěch v právu se ženám nevyhýbá.

Nebát se čelit tlaku

„Mluvím tak, že jsem slyšet. Nejsem zticha, říkám nepříjemné a ošklivé věci nahlas a budu je říkat tak dlouho pořád dokola, dokud se nepohneme dále a Česko přestane bagatelizovat sexuální, sexualizované a domácí násilí a jeho oběti,“ říká Lucie Hrdá, advokátka a jedna z nejviditelnějších Češek, které se zabývají i velmi citlivými tématy, jako je násilí na ženách nebo znásilnění. Takový přístup považuje za potřebný například slovenská ústavní soudkyně Jana Laššáková. „Mluvit nahlas je velmi důležité zejména při tak citlivých tématech, jako je sexuální a domácí násilí. Oceňuji také, že se Lucie snaží ukázat žením, že advokacie je povolání, při kterém se dá skloubit svoboda, rozhodování, práce a rodina,“ dodává.

Lucie se nebojí zasadit o změnu tam, kde není spokojená se zaběhlými pořádky, informuje širokou veřejnost a stojí si za svými názory. Její zaměření nedávno vyústilo v platformu Bez trestu. „Chci, aby se lidé dozvěděli o tom, jak se obětem závažných trestných činů žije, jak prožívají trestný čin, jeho následky a soudní procesy,“ říká Lucie. Podle prezidentky Unie podnikových právníků Marie Brejchové si Lucie zaslouží obdiv za to, že si zvolila specializaci, která je velmi potřebná. „Díky její neutuchající snaze se spojily síly k tématu udělování adekvátních trestů za sexuální násilí a zastavení bagatelizování sexuálního násilí, a to ve spolku Bez trestu,“ říká Brejchová. Podle soudkyně Daniely Zemanové čelí Lucie velkému tlaku, ale posouvá hranice ve společnosti potřebným směrem, oběti sexuálního a hlavně domácího násilí mají díky ní lepší pozici – právní i společenskou.

Férová novinařina

Andrea Procházková z týdeníku Respekt patří k úzké skupině novinářů – právníků, a díky tomu dokáže zcela unikátně pokrývat právní oblast v českém mediálním prostoru. Nominace o ní hovoří jako o velmi schopné, inteligentní a odvážné ženě, která se i v mladém věku dokázala prosadit. „Ukazuje, že právnickou profesi lze využít pozitivně i mimo oblast práva, a to v novinařině. V dnešní zrychlené době, kdy se pravdou stává nikoliv informace po věcné stránce správná, ale informace co nejčastěji opakovaná, považuji její práci za velmi důležitou. Přibližuje právo neprávníkům ve srozumitelné a korektní podobě, což je skutečně umění,“ říká Barbara Pořízková. Podle místopředsedkyně České advokátní komory Moniky Novotné ve své práci Andrea spojuje právničku a novinářku v tom dobrém slova smyslu.

Sama Andrea si dopad své práce s pokorou uvědomuje. „Tak trochu všichni jsme pro někoho vzorem či inspirací. Ať už děláme cokoliv, vždy se někdo dívá – mladší sestra, přátelé, studenti, spolupracovníci,“ říká. Podle ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové svou prací Andrea ukazuje, že lze kritizovat velmi zásadově, ale současně nikdy nepůsobí nepřátelsky. „Jako by svou kritikou chtěla pomoci i tomu kritizovanému být lepší. A navíc je právnička, která je současně novinářkou, a taková kombinace v našem mediálním prostředí hodně chybí,“ říká Šimáčková.

Výjimečná soudcovská práce

Pracovní nasazení a nadšení, snaha dobrat se podstaty věci a pochopit ji, hledání logiky, vnímání v kontextu. Tak definuje expertka na duševní vlastnictví, autorské právo a ochranu osobnosti Veronika Křesťanová oblasti, ve kterých se snaží inspirovat své okolí. Práci vnímá jako mozaiku, která jako celek vytváří určitý obraz. Její osobní skládačka je přitom profesně velmi pestrá. Téměř třicet let se věnuje pedagogické činnosti včetně výuky studentů jiných studijních oborů než právo, osmnáct let působila v advokacii a jedenáct let je soudkyní. Poslední čtyři roky jako místopředsedkyně nejvytíženějšího soudu v zemi. Za svou odbornou práci získala titul Právník roku 2014 v kategorii Právo duševního vlastnictví. Letos si mezi své úspěchy přidává ocenění Flamma. „Veronika je žena, která v rámci své pestré kariéry uspěla ve všem, co dělala, avšak zůstává nohama na zemi a která svou rozhodovací činností a osobním přístupem výrazným způsobem přispívá k důvěryhodnosti justice,“ říká o ní místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu Barbara Pořízková. Podle náměstkyně ministryně spravedlnosti Kláry Cetlové vysoká odborná erudice, respekt odborné obce, píle, skromnost a neustálá snaha o odborný růst u Veroniky ukazuje, že i ve státním sektoru lze využít příležitost a prosadit se.

Veronika podle soudkyně Daniely Zemanové představuje výjimečné spojení inteligence, pracovitosti a empatie, a to v opravdu vysoké míře. „O nadaných lidech se často říká, že to, co jim je na jedné straně dáno, v jiné oblasti chybí. U Veroniky to tak není, je opravdu skvělým příkladem ženy na svém místě, která při vysokém pracovním tempu udržuje citlivost a vnímavost,“ říká bývalá prezidentka Soudcovské unie a současná místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem pro pobočku v Liberci. Slovenská ústavní soudkyně Jana Baricová pak dodává, že zástupkyně justice málokdo oceňuje, ale je potřebné si jich začít všímat. „Svou každodenní prací, která je pro většinu z nich posláním (což není pouhé klišé) odvádí kus záslužné práce k prospěchu nejen stran sporu či účastníků řízení,“ říká Baricová.

Dlouhodobá pomoc spotřebitelům

Jana Marková, vedoucí právní poradny ve společnosti dTest, je zářným příkladem, že i brzy po studiích může člověk dosáhnout velkých úspěchů. Spotřebitelům pomáhá v právní poradně už od roku 2018 a dnes vede tým dvaceti poradců. Spolu s nimi chrání slabší, konkrétně spotřebitele před nekalými praktikami některých obchodníků. „Práci vnímá jako poslání, které s láskou předává i nám, kolegům. Je nám vždy k dispozici, stará se o nás a udržuje přátelskou atmosféru,“ stálo v nominaci na ocenění Flamma. „Snažím se inspirovat laiky, k tomu, aby právu dali šanci – aby pro ně nebylo tím nejhorším a nejméně srozumitelným. Doufám také, že inspiruji svým přátelským přístupem k zaměstnancům a kolegům,“ říká Jana. Ta se podle prezidentky Unie podnikových právníků Marie Brejchové vypracovala a stále kvalitněji využívá svoje zkušenosti na pomoc slabším a ohroženým. „Samotný dTest sleduji dlouho. Odvádějí dobrou práci, která je erudovaná, uvěřitelná a nezávislá,“ dodává členka představenstva České advokátní komory Lenka Vidovičová.

Podle velvyslankyně Stálé mise ČR při OSN v New Yorku Marie Chatardové je skvělé vidět představitelku mladé generace angažovat se v otázce, která se týká spotřebitelů, tedy každého z nás. „Jan svojí práci vnímá jako poslání, a to v důležité oblasti. Vyzdvihuji její pochvalu od kolegů, pro které je velkým vzorem i její snahu o osvětovou činnost skrz mediální platformu Právo21,“ dodává slovenská ústavní soudkyně Jana Laššáková.

Slovenský boj za práva žen

Lucia Berdisová je vědecká pracovnice Slovenské akademie věd a na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě. Hovoří o sobě jako o akademičce ve středním věku, která se věnuje ústavnímu právu a právní filozofii a snaží se aktivně vstupovat do veřejného diskurzu. „Především se snažím lidi inspirovat k rozšiřování prostoru svobody. A to vnitřní i vnější svobody, a také nejen pro sebe, ale i pro jiné. Akcentuji tím i vlastní vnitřní svobodu, neboť ta se pak projeví v tom, že ji přiznáme i druhým, a že ji přeneseme do prostoru společenských institucí,“ říká Lucia. Soudkyně Daniela Zemanová k jejímu ocenění dodává, že prosazování žen jejího typu je na Slovensku ještě stále o trochu těžší než v Česku. „Věnuje se soudcovské etice, to je na Slovensku odvážné a potřebné,“ dodává Zemanová. Slovenská ústavní soudkyně Jana Baricová k tomu dodává, že i když „ne vždy mohu s jejími názory souhlasit, zejména pokud jde o její postoj k soudcům, nemohu popřít, že vykonala mnoho záslužné práce v oblasti lidských práv, zvlášť pokud jde o práva žen.“

Podle slovenské veřejné ochránkyně práv Márie Patakyové v teorii i praxi Lucie prosazuje myšlenku, že zákony mají v první řadě zabezpečit autentickou realizaci ústavních hodnot. „Pokud nemorální člověk vnímá právo jako prostředek na prosazení svých cílů, nejde mu o autentické hledání práva. V realitě to bude jasně vidět,“ říká Patakyová.

S vnitřní svobodou podle samotné Lucie Berdisové také souvisí odvaha se za sebe postavit, laskavost k sobě i k druhým, kreativita, radost ze života a mnohá další dobra. „Proto si myslím, že je velmi důležité ji pěstovat na univerzitách a vědeckých institucích a celkově ve společnosti,“ dodává Lucia. S tím souhlasí také slovenská ústavní soudkyně Jana Laššáková. „Její pedagogická práce má na studenty práv velký vliv, protože se nebojí otevřeně hovořit o tom, jak těžkou mají ženy v právu úlohu. Akademická půda je tím místem, které by mělo vychovávat osobnosti, které nemají problém přisunout stoličku do debaty, protože mají co říct,“ říká Laššáková.

O ocenění

Medailonky všech finalistek ocenění Flamma je možné naleznout na webových stránkách projektu #PRVNÍCH100LET. O vítězkách, které si převzaly ocenění v rámci výročního galavečera, rozhodovala porota složená z ambasadorek projektu, zástupců všech právnických profesí a partnerů projektu. Ocenění získaly finalistky, které získaly více než třetinu hlasů všech hlasujících. Tedy alespoň 10 hlasů. Každý porotce mohl udělit až pět hlasů.

V porotě zasedli Jaroslav Kramer (Cover Story), Lenka Bradáčová (VSZ Praha), Barbara Pořízková (Nejvyšší správní soud), Kateřina Šimáčková (Ústavní soud ČR), Jana Laššáková a Jana Baricová (Ústavní soud SR), Klára Cetlová (Ministerstvo spravedlnosti), Mária Patakyová (Kancelář veřejného ochránce práv SR), Monika Novotná a Lenka Vidovičová (Česká advokátní komora), Marie Brejchová (Unie podnikových právníků ČR), Monika Šimůnková (Kancelář veřejného ochránce práv ČR), Marie Chatardová (Stálá mise ČR při OSN v New Yorku), Michaela Chaloupková (ČEZ), Renata Mrázová (Home Credit), Karin Straková (Generali) a dalších 14 osobností.

Předchozí

Němec: Předsedou budu jen tehdy, když to bude nezbytné

Novotná: Advokáti by na sebe neměli útočit

Další