Němec: Předsedou budu jen tehdy, když to bude nezbytné

|

Nejlepším předsedou České advokátní komory by byl Robert Němec, říká si už několik let řada advokátů. On to ale odmítá, musí se věnovat své partnerské funkci v advokátní kanceláři PRK Partners. „Pokud by se to podle výsledku voleb ukázalo jako nezbytné, pak jsem pochopitelně připraven se této funkce dočasně ujmout, a to pod podmínkou výrazné podpory dalších členů představenstva, nejspíše na omezenou dobu třeba dvou let, spíše než na celé volební období,“ říká v rozhovoru pro Lawyers & Business současný místopředseda České advokátní komory.

Jak vlastně vznikla platforma Moderní advokacie?

Moderní advokacie vznikla již před rokem 2008. Je naprosto neformální platformou, na které se potkávají advokáti z českých i mezinárodních advokátních kanceláří. Zdaleka se nejedná pouze o velké kanceláře, ale o všechny advokátní kanceláře, které mají zájem o fungování advokátní komory, a které zpravidla spojuje to, že fungují na bázi společného výkonu advokacie v advokátních kancelářích. To sebou pochopitelně přináší některá specifika, ať již jde o vzdělávání, výchovu advokátních koncipientů, pravidla o konfliktu zájmů, pravidla soutěže advokátů či pojištění. 

Jistým impulsem ke vzniku této platformy byla novela zákona o advokacii, která zavedla institut zaměstnaného advokáta. Tehdy se ukázalo, že téměř nikdo z advokátů z velkých advokátních kanceláří se aktivně neúčastní života v advokátní komoře a Česká advokátní komora nebyla obeznámena s některými specifiky fungování velkých advokátních kanceláří. Tehdy jsme se s kolegy z dalších advokátních kanceláří shodli, že je nezbytné, aby se zástupci advokátních kanceláří aktivněji účastnili práce v orgánech komory tak, aby ČAK při své regulatorní a legislativní činnosti brala v úvahu specifika společného výkonu advokacie v rámci advokátních kanceláří. Prvním výsledkem naší společné práce byla zákonná úprava tzv. trvale spolupracujícího advokáta.

Od té doby advokáti z advokátních kanceláří na platformě Moderní advokacie kandidují do orgánů advokátní komory, zejména do představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise.

A jak tato platforma funguje v „mezivolebním“ období? Jaké má aktivity?

V období mezi volbami se snažíme pravidelně informovat zástupce advokátních kanceláří o chystaných legislativních změnách, návrzích stavovských předpisů, stanoviscích a dalších opatřeních, které se týkají výkonu advokacie a poskytování právních služeb. Řada kolegů je zapojena nejen do činnosti jednotlivých orgánů, ale pracují také v odborných sekcích, které jsou poradním orgánem představenstva. Podílí se na přípravě odborných stanovisek k legislativním návrhům nebo k návrhům na publikaci soudních rozhodnutí ve sbírce soudních rozhodnutí. V rámci advokátních kanceláří z Moderní advokacie se vždy najde velké množství odborníků a specialistů, kteří svou prací mohou komoře pomáhat.

Vaším heslem je „Neptáme se, co může komora udělat pro nás, ale co my můžeme udělat pro advokátní komoru!“ Nejdete tím ale proti tomu, co se v současnosti z advokátního stavu častěji ozývá? Že Komora dělá pro advokáty za zaplacené poplatky málo?

Myslím si, že se to neozývá z advokátního stavu jako celku, ale především z úst některých nových kandidátů do orgánů advokátní komory, kteří v rámci předvolební kampaně chtějí získat hlasy některých nespokojených advokátů. Podle mé zkušenosti však většina advokátů od komory ve skutečnosti žádný servis nevyžaduje a v zásadě nechce, aby jim komora nad rámec nezbytně nutné regulace zasahovala do výkonu jejich svobodného povolání. Většina advokátů se rozhodla pro výkon advokacie právě proto, že jde o povolání svobodné a nezávislé. 

Celý rozhovor si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 10/2021. V elektronické verzi jej můžete zakoupit na Alza.cz.

Předchozí

Komora 2.0: Ať advokáti přijdou na sněm a vyjádří svůj názor

Inspirativními právničkami jsou Hrdá, Křesťanová či Procházková

Další