Institut pro restorativní justici produkuje dokusérii #zOčídoOčí

|

Institut pro restorativní justici produkuje dokusérii #zOčídoOčí, ve které sdílí inspirativní příběhy lidí, jimž do života zasáhl konflikt či trestný čin. Ukazuje, jak jim následný dialog dopomohl situaci zvládnout. Zprostředkováním tématu konfliktu a dialogu chce rozšířit povědomí o konceptu restorativní justice a srozumitelně jej představit neodborné veřejnosti. Video najdete na webových stránkách projektu https://www.zocidooci.cz/

Za vznikem projektu #zOčídoOčí jsou tři stěžejní motivace. První je obecné přesvědčení (v souladu s hodnotami Institutu pro restorativní justici) týkající se pozitivního dopadu sdílení lidských příběhů se všemi souvislostmi, emocemi a otázkami, které protagonisté sami považují za důležité. 

Druhým vodítkem při tvorbě série videí je vize a zkušenost, že vzájemný dialog nese potenciál nastolit ozdravnou změnu nejen uvnitř samotných účastníků, ale i u svědků tomuto procesu přítomných. Třetí zásadní pohnutkou je využití právě těchto procesů k přiblížení jinak složitého, abstraktního a pro mnohé neznámého konceptu restorativní justice. 

Videa mají mimo jiné pomoci ilustrovat hlavní možný efekt restorativní justice: tradiční soudní proces často prostor pro příběhy ani dialog nevytváří. Těžko v něm pak tedy nacházíme prvky nutné k osobní i společenské změně: smír, porozumění, vyslyšené truchlení, akceptace, odpuštění čí nahlédnutí na události z jiné perspektivy. 

Projekt #zOčídoOčí je plánován jako série tří až pěti dokuvideí se stejným konceptem, ale různými příběhy, formát do 15 minut. „Video je stále nejpopulárnější a tudíž nejvhodnější médium pro sdílení zlomů v životech lidí a jejich zpracovávání těchto složitých situací. Je to současně ideální nástroj pro edukaci o restorativní justici a jejím různorodém potenciálu,“ říká o volbě orientovat se na produkci dokuvideí Anna Perdoková, fundraiserka v Institutu pro restorativní justici. 

První dokuvideo režíroval Jenda Žáček, který je dlouhodobým externím spolupracovníkem Institutu pro restorativní justici. Je konzultantem strategické komunikace a strategie značek. Pomáhá značkám i organizacím měnit svět – provází je brandingem, strategií, PR a marketingem a rozvojem. Přednáší, publikuje, konzultuje, zabývá se komunikačními a mediálními studii, rád píše. 

Institut pro restorativní justici (IRJ) vznikl, aby dlouhodobě a systémově podporoval zapojení restorativních principů, přístupů a programů do oblasti trestní justice. Usiluje o proměnu pohledu společnosti na to, jak následky trestného činu řešit. Pracuje na systémové společenské změně, v jejímž středu budou stát potřeby trestným činem zasažených jedinců, aktivní postoj k odpovědnosti a vytvoření bezpečného prostoru pro dialog a zapojení do řešení věci těch, kterým trestný čin vstoupil do života. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. 

Předchozí

Baxa, Vostárek, Tretera i Tomášek vzpomínají

Glatzová & Co. zastupovala společníky při prodeji Smartlook.com Ciscu

Další