Jak správně založit a vést advokátní kancelář? Chystá se speciální kurz

|

Advokátka a poradkyně pro advokátní byznys Lucie Radkovičová připravuje za podpory Lawyers & Business na druhý listopadový víkend kurz Založení a vedení advokátní kanceláře prakticky 2.0. Shrne v něm své patnáctileté zkušenosti a zpětnou vazbu od více než 300 advokátů a studentů jejích kurzů. „Během dvou dnů společně probereme řadu věcí, od samotného založení advokátní kanceláře, přes nastavení správného byznys modelu až po propagaci v relevantních médiích. Otevřeme témata, o kterých se v advokacii běžně nemluví, ale přitom jsou pro to, abyste uspěli, důležitá,“ říká. 

Jak bude kurz členěn?

Kurz je členen do šesti 1,5hodinových bloků, každý den 3 bloky. K tomu materiály a úkoly na doma.

Může si advokátní kancelář založit každý právník? Respektive zvládne to každý právník?

Každý právník nikoli. Musí to být právník, který má podnikatelské a obchodní dovednosti speciálně pro oblast advokacie. A to je přesně co vás tento kurz naučí.

Co bývá na založení a vedení advokátní kanceláře nejnáročnější?

To, že je potřeba osvojit si potřebné dovednosti, rozpoznat a překonat určité vnitřní bloky a strachy, potřeba znát své talenty a svou hodnotu a tu umět prodat, odkomunikovat. A v tom všem se pořád udržovat. Těmto oblastem se budeme na kurzu věnovat.

Budete v rámci kurzu probírat i nějaké konkrétní případové studie a dávat příklady úspěšných a neúspěšných zakladatelů?

Ano, v kurzu rozebereme tři případové studie. Advokát – Ičař, středně velká advokátní kancelář a velká advokátní kancelář.

Proč jste se rozhodla tento kurz uspořádat?

Těch důvodu je několik. Když jsem před 15 lety otvírala svou advokátní kancelář, tak v České republice nebyl nikdo, kdo by advokáty učil obchodní dovednosti. Můžete mít podnikatelské geny, ale to pro úspěch v advokacii nestačí. Učila jsem se v zahraničí, aplikovala, vyhodnocovala, upravovala na český trh, díky čemuž jsem za ty roky vytvořila unikátní strategii a metodiku, která na českém trhu funguje. 

Obsahově je kurz sumářem zkušeností za ​mých ​15 let praxe ​a​ zpětných vazeb od ​víc jak ​tří stovek advokát​ů a studentů ​z mých kurzů shrnutých do intenzivních dvou dnů​​.​ Je tedy odzkoušený v praxi. Když studenti na kurz přichází, mají zásadní mezery v obchodu a praktické stránce chodu kanceláře. 

Po kurzu už ví, v jakých oblastech dosud dělali chyby a proč nedosahovali výsledků, jaké chtějí. 

Odchází s plánem jak založit a lépe vést advokátní kancelář. Kurz je ideální pro advokáty, kterým obchodní stránka advokátní kanceláře nejde tak, jak si představovali, a jsou rozhodnuti to změnit. A také pro ty, kteří teprve začínají a chtějí do praxe vstoupit s pořádným náskokem.

Jak je možné se na kurz přihlásit?

Na kurz je možné se přihlásit online přes tuto webovou stránku. Kurz bude probíhat o víkendu 12. a 13. listopadu. 

Je to jedinečná možnost, nebo budete kurz opakovat?

Jedná se o jedinečnou možnost, protože kurz je poprvé otevřen pro advokátní veřejnost, ale pouze letos za zvýhodněných cenových podmínek.

Předchozí

Novým partnerem Arrows je Petr Valent

Právníci se v Senátu moc neprosadili. A Havel & Partners popsali zásadní fenomén

Další