Jaká specifika má osobní bankrot?

|

Analýza Jiřího Matznera – Co je to osobní bankrot a kdo a za jakých podmínek jej může vyhlásit? Pojďme si tyto otázky, které každý den musí řešit velké množství dlužníků nacházejících se v úpadku, zodpovědět jednu po druhé.

Osobní bankrot a způsob jeho řešení formou oddlužení může podle insolvenčního zákona navrhnout insolvenční-mu soudu každý dlužník nacházející se v úpadku, který je buď fyzickou osobou, nebo právnickou osobu, která není považována za podnikatele a nemá dluhy z podnikání. V praxi je tedy oddlužení použitelné především pro dlužníky, kteří se ocitli v úpadku a jedná se buď o fyzické osoby nepodnikající, nebo o fyzické osoby – podnikatele (OSVČ). Dluhy z podnikání totiž nebrání řešení dlužníkova úpadku oddlužením, jen jestliže je jím fyzická osoba a (i) věřitel s takovýmto řešením úpadku souhlasí (podle insolvenčního zákona platí, že věřitel souhlasí, pokud nejpozději spolu s přihláškou pohledávky výslovně nesdělí, že s oddlužením nesouhlasí), nebo (ii) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurz na majetek dlužníka, nebo (iii) jde o pohledávku zajištěného věřitele. S případným nesouhlasným stanoviskem věřitele se musí insolvenční soud vždy vypořádat v rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení – zde je však důležité vyzdvihnout, že samotným stanoviskem soud není vázán, a tedy i přes nesouhlasné stanovisko věřitele může být oddlužení nakonec dlužníku povoleno.

Návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem, přičemž podle zákona musí být návrh sepsán a za dlužníka podán buď advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo tzv. akreditovanou osobou, za kterou se považuje právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Důvodem pro takovýto postup je prevence před zahlcováním soudů nekvalitními a neprofesionálně zpracovanými insolvenčními návrhy. Návrh na povolení oddlužení musí v každém případě obsahovat označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících, údaje o příjmech dlužníka za uplynulých 12 měsíců a návrh konkrétního způsobu oddlužení. K návrhu musí být přiloženy i zákonem předepsané listiny, vč. seznamu majetku nebo listin dokládajících údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců. Elementární podmínkou pro úspěšnost dlužníkova návrhu je tedy důkladná příprava a podání návrhu oprávněnou osobou, včetně veškerých zákonem požadovaných listin, které mají být v návrhu obsaženy nebo k němu přiloženy.

Celý text si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 9/2022. V elektronické verzi jej můžete zakoupit například na mojecasopisy.cz.

Snímek obrazovky 2022-08-31 v 20.09.50
Předchozí

Rowani spouští specializované řešení whistleblowingu na klíč

Brezaniová: Jak se změní zákoník práce? Napovídají směrnice

Další