Rowani spouští specializované řešení whistleblowingu na klíč

|

Tuzemské společnosti budou od roku 2023 čelit novým povinnostem. V jeho první polovině se očekává nabytí účinnosti zákona o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání, který poprvé v ČR komplexně řeší tzv. whistleblowing. Advokátní kancelář Rowan Legal proto spustila specializovanou službu na internetových stránkách https://www.smartwhistle.cz/. SmartWhistle na rozdíl od mnoha jiných platforem spojuje výhody technického řešení a právního poradenství a společnosti zde naleznou kompletní řešení pro řízení všech rizik spojených s whistleblowingem.

Evropská směrnice o whistleblowingu měla být do českého právního řádu včleněna již koncem roku 2021. Dosud se tak nestalo a whistleblowing (podle směrnice) je tak zatím povinný jen pro veřejnoprávní instituce. Ani firmy se ale nevyhnou nutnosti zavést v následujících měsících postupy pro zajištění ochrany oznamovatelů včetně interních kanálů pro oznamování. Whistleblowing tak bude muset dříve či později řešit drtivá většina tuzemských zaměstnavatelů.

„V souvislosti s whistleblowingem by nyní měli zbystřit zástupci soukromého sektoru. Ačkoliv by zákon upravující pravidla pro whistleblowing měl být účinný až v první polovině roku 2023, zavést interní mechanismy by již nyní měly především společnosti, které mají smluvní vztahy s veřejným sektorem nebo se pohybují v jiných exponovaných oblastech, a dále společnosti, od kterých zavedení whistleblowingu vyžaduje mateřská společnost nebo obchodní partneři. Navíc zavádět whistleblowingová opatření neznamená jen realizaci nějakých nutných pravidel. Řada průzkumů totiž ukazuje, že fungující ochrana whistleblowerů může firmám přinést jak finanční úspory, tak také zlepšit zaměstnanecké prostředí,“ uvedl Michal Nulíček, partner Rowan Legal.

Klíčovým prvkem nové platformy SmartWhistle je jednoduché řešení, které na jednom místě spojuje specializované právní služby Rowan Legal i technické řešení příjmu a správy oznámení Whistlelink. Firmy si podle své velikosti a typu činnosti mohou vybrat ze tří nabízených balíčků, které zahrnují různou šíři poskytovaných služeb.

SmartWhistle tak nabízí poradenství šité na míru jak společnostem, které chtějí především splnit zákonné povinnosti, tak i těm, které mají zájem o komplexní systém interní compliance pro řízení nejrizikovějších oblastí podnikání společnosti.

„Mít správně nastavené mechanismy v oblasti whistleblowingu a šířeji pak celého compliance je klíčové především pro ty společnosti, které se účastní veřejných zakázek, podnikají v regulovaných odvětvích, jejichž činnost má dopady na životní prostředí, či které ve velkém rozsahu zpracovávají osobní údaje. Takové společnosti mají vysokou rizikovou expozici vůči vzniku trestní či správní odpovědnosti právnické osoby, kterou může správně nastavený a dodržovaný compliance systém účinně snížit,“ doplnil Michal Nulíček.

Předchozí

Štorek vyměnil Dentons za CSG. Advokáti mohou hrát různé role

Jaká specifika má osobní bankrot?

Další