JŠK posiluje v IT transakcích, nově pracovala pro SUDOP

|

Advokátní kancelář JŠK poskytla právní poradenství skupině SUDOP CIT při akvizici IT firmy profiq do svého portfolia IT firem. Akvizicí další specializované IT firmy do svého portfolia upevňuje SUDOP svou pozici na českém IT trhu. Cílem SUDOP je vybudovat jednu z největších IT skupin ve střední Evropě. Za sebou má již akvizici několika dalších IT firem, čímž přispívá ke konsolidaci českého a středoevropského IT trhu. Za SUDOP CIT stojí skupina SUDOP, která se původně orientovala pouze na projektovou a inženýrskou činnost v oblasti stavebnictví.

Nově akvírovanou společností je firma Profiq s.r.o. (profiq), která se zaměřuje na poskytování
služeb v oblasti softwarového inženýrství, vývoje softwaru a služeb zajišťování kvality agilním
softwarovým společnostem v Silicon Valley, Colorado a Utah. Od roku 2010 úspěšně buduje
kompletní softwarové produkty a základní technologie, včetně softwarových platforem, frameworků, serverových aplikací a vývojářských nástrojů pro správu identit a přístupu, finance, mobilní zařízení a virtualizaci desktopů pro takové premiérové klienty, jako jsou Avast, ForgeRock, DivvyPay, GoodData, Indykite a další.

“Profiq za posledních 12 let vyrostl v atraktivní firmu se zajímavou obchodní strategií zaměřenou
na trh v USA. V průběhu let učinili řadu odvážných rozhodnutí, například založení dceřiné
společnosti v USA a investice do začínajících softwarových technologických firem. Naše
partnerství znamená kromě rozšíření vývojářské kapacity a regionální presence i vzájemné
rozvíjení podnikání a akceleraci zahraničního obchodu,” uvádí k transakci Jiří Živnůstka, předseda
představenstva společnosti skupiny SUDOP CIT.

Transakční tým JŠK vedl na straně kupujícího partner Tomáš Doležil ve spolupráci se seniorními
advokáty Janou Pospíšilovou, Lucii Regecovou, Hanou Císlerovou a koncipienty Klárou Šmídovou,
Janem Koprnickým, Markem Pumem a Filipem Kvapilem.

Tomáš Doležil komentoval transakci následovně: „Byl to pro nás první větší projekt se SUDOP CIT
a v krátké době již několikátá úspěšně dokončená transakce v atraktivním IT oboru. Díky
konstruktivnímu přístupu na všech stranách se jednalo o velmi příjemnou zkušenost.“

Předchozí

Vyšlo červnové Lawyers & Business

Taylor Wessing radila Passerinvest při akvizici sídla ŘSD

Další