Koncipientem i na půlúvazek a zajímavý benefit u Sedlákové

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – Zákon o advokacii má nakročeno k zásadním změnám. Sedlakova Legal příští týden rozšíří vlastnickou strukturu, nabízí však rovněž související zajímavý benefit všem svým kolegům. A konečně mediální skupina A11, vydavatel Lawyers & Business, pořádá HR soutěž, která může být zajímavá i pro advokátní kanceláře nebo podnikové právníky. 

„Plníme další bod z Programového prohlášení vlády, kterým je závazek chránit základní atributy práva na spravedlivý proces, mezi něž patří i ochrana výkonu činnosti profesních komor před neoprávněnými zásahy státu včetně zajištění zákonného práva na mlčenlivost,“ uvedl tento týden po schválení novely zákona o advokacii vládou ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

„Návrh zákona přináší ochranu důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem, zpřesnění stávající právní úpravy povinné mlčenlivosti advokáta, úpravu možnosti účasti advokátů na jednání sněmu nejen osobně, ale i s využitím technických prostředků vzdáleného přístupu. Dále umožňuje výkon právní praxe advokátního koncipienta na zkrácený úvazek,“ připomněl pak jeho resort základní kontury předpisu, který by měl být až na výjimky účinný od 1. července. 

Je však otázkou, zda je to vhledem k současné situaci v Poslanecké sněmovně reálné. „Advokátům jsme jako samosprávná Komora slíbili na přípravě potřebné novely pracovat už krátce po sněmu v roce 2021, v říjnu 2022 jsme její návrh postoupili ministerstvu spravedlnosti, v červnu 2023 ho pak ministerstvo poslalo do připomínkového řízení. S výsledkem jednání vlády jsme tedy spokojeni. I když cesta k platné novele ještě ani zdaleka nekončí a teprve nyní dojde na závěrečné finále, a to k projednání v zákonodárném sboru,“ okomentoval ostatně novinku předseda České advokátní komory Robert Němec.

„Novela rovněž obsahuje zpřesnění právní úpravy a rozšíření ochrany advokátů a jejich klientů před tzv. vinklařením (tj. nabízením, zprostředkováním a poskytováním právních služeb osobami, které k tomu nejsou ze zákona oprávněny, nebo tuto činnost provádějí nedovoleným způsobem) a upravuje postup advokáta v souvislosti s úředním ověřováním elektronického podpisu klienta (tzv. eLegalizace),“ představilo předpis dále ministerstvo spravedlnosti.

„Novela zákona o advokacii přináší rovněž možnost účasti advokátů na jednání sněmu nejen osobně, ale i s využitím technických prostředků vzdáleného přístupu, a to včetně on-line voleb do orgánů Komory,“ dodala pak Česká advokátní komora. 

Kancelář Sedlakova Legal výrazně rozšíří svou vlastnickou strukturu.  V této souvislosti ale popsala rovněž svůj zaměstnanecký benefit v podobě SL One s.r.o. „ Investuje do zajímavých startupů a společností. V tomto SPV mohou být společníky všichni zaměstnanci a mohou se tak podílet na úspěchu zajímavých projektů,“ popsala kancelář a opět tak jasně identifikovala přicházející personalistický trend. 

Stále více zaměstnancům a spolupracovníkům totiž bude pravděpodobně záležet na tom, aby byli do úspěchu společnosti, pro níž pracují, i osobně zainteresovaní. Budou se pak ještě víc snažit, aby se dařilo, protože pak se bude dařit i jinam. Advokacie má možnost jít takovéto poptávce velmi dobře naproti, je tedy jen na jednotlivých kancelářích, jak k takovýmto výzvám přistoupí.

Související výzvu trhu adresuje aktuálně i mediální skupiny A 11, a to v rámci soutěže Profi HR Awards. Jednotlivé kategorie mohou znamenat jak pro advokátní kanceláře, tak třeba pro podnikové právníky, i určitou možnost sebereflexe a podnět pro úvahy, jak vlastně s personalistikou – která je v advokacii stále složitější – vlastně dál.

Předchozí

Sedlakova Legal bude mít pět nových společníků

Štilec & Partners personálně výrazně posiluje

Další