Štilec & Partners personálně výrazně posiluje

|

Advokátní kancelář Štilec & Partners personálně výrazně posílila. Nově spolupracuje se seniorní advokátkou Janou Pekárkovou, expertkou na nemovitostní právo a spornou agendu s dlouhodobými zkušenostmi z velkých advokátních kanceláří. Do řad advokátů kanceláře Štilec & Partners se v lednu posouvá rovněž Tomáš Hubáček, odborník na transakce a ICT právo. Do týmu kanceláře nově patří taktéž advokátní koncipientka Natálie Brabcová. 

„Velmi mě těší, že díky příchodu nových kolegů posílíme vedle obchodní agendy výrazně také v oblasti stavebního a developerského práva, jíž se v poslední době věnujeme stále výrazněji,“ říká  zakladatel a řídící partner kanceláře Jakub Štilec.

Mgr. Ing. Jana Pekárková se ve své advokátní praxi zaměřuje na nemovitostní právo a spornou agendu. Před příchodem do Štilec & Partners působila v předních českých a mezinárodních kancelářích, například v Dvořák Hager & Partners, dnes Eversheds Sutherland. Mgr. Tomáš Hubáček působí v advokátní kanceláři Štilec & Partners sedmým rokem, do pozice advokáta se posouvá po složení advokátních zkoušek a slibu. Věnuje se významným případům zejména v oblasti transakcí a ICT. Mgr. Bc. Natálie Brabcová se zaměřuje na agendu obchodního a občanského práva.

Advokátní kancelář Štilec & Partners se věnuje právnímu poradenství zejména v oblasti transakcí a korporátního práva, soudních sporů a arbitráží, IT a práva duševního vlastnictví, nových technologií, hospodářské soutěže a veřejných zakázek a rovněž v oblasti pracovního práva. Stále silnější je také v oblasti nemovitostních projektů. To ilustruje například to, že byla vůbec první právnickou firmou v České republice, která získala status spolupracující organizace Národního centra Stavebnictví 4.0.

Předchozí

Koncipientem i na půlúvazek a zajímavý benefit u Sedlákové

Novou partnerkou bpv je Lucie Kalašová

Další