Konference Podnikový právník 2022: o pracovním právu i whistleblowingu

|

Tento měsíc proběhne konference Podnikový právník 2022. Každoroční akce se uskuteční 28. dubna v přednáškovém sále Pražské energetiky. Vystoupí na ní přední právní kapacity.

Dubnová konference Podnikový právník 2022 láká na aktuální právní témata a top přednášející. Po dvou letech se opět koná za přímé účasti zájemců. Možnost sledovat online přenos však zůstává.

„Předchozí dva ročníky se musely kvůli covidové situaci konat online. Letos se snad konečně poštěstí, že se shledáme osobně a že budeme moci diskutovat o všech odborných tématech. Na programu jsou přednášky o pracovním právu, whistleblowingu, elektronickém právním jednání nebo zákonu o digitálních službách,“říká prezidentka Unie podnikových právníků ČR JUDr. Marie Brejchová, LL.M. 

Tradiční konference probíhá mnoho let, potvrzuje JUDr. Richard Baček, LL.M., MBA, hospodář Unie: „Já sám jsem v Unii teprve od roku 2010, ale podle našich pamětníků se tato konference koná už téměř 20 let. V době pandemie jsme na pořádání konference nerezignovali, ale přemístili jsme ji do online prostředí.“

Online přenos zůstane zachován i pro letošek. „Čeká nás opravdu mnoho aktuálních právních témat. A očekáváme i vysokou účast. Kromě zájemců, kteří dorazí přímo na místo, budou moci další kolegové sledovat přímý přenos prostřednictvím MS Teams. Konference bude probíhat hybridně,“ doplňuje Mgr. Jiří Novák, člen Rady UPP ČR, garant a moderátor konference.

Přednášet budou právní kapacity

V rámci letošního ročníku bude přednášet doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., který je od roku 2019 prorektorem Masarykovy univerzity pro legislativu a informační technologie. Současně působí jako vedoucího Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MUNI. Zabývá se zejména právem informačních a komunikačních technologií a energetickým právem. V roce 2021 obdržel ocenění Podnikový právník v kategorii Právo IT. Na konferenci bude hovořit o elektronickém právním jednání uvnitř korporací.

Slova se ujme také prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro státní službu. Jeho téma zní: Pracovněprávní předpisy v České republice dnes i zítra.

Na diskusi týkající se právě pracovního práva a připravované novely zákoníku práce se připravuje i viceprezidentka JUDr. Jitka Hlaváčková: „Chystaná novela, která má především implementovat do českého právního řádu evropské směrnice ke slaďování rodinného a pracovního života a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, by určitě neměla přinést zvýšení administrativní a finanční zátěže podnikatelů. Zaměstnavatelé by především uvítali umožnění elektronické komunikace ve vztahu k zaměstnancům, tedy především v oblasti doručování. Podle platné právní úpravy lze sice doručit zaměstnanci osobně elektronicky, ale zaměstnanec musí předem souhlasit s takovým doručováním, doručení musí být potvrzeno a podepsáno zaručeným podpisem. Cílem je právní úprava, která umožní pouze prostý elektronický podpis, odstraní nutnost potvrzení doručení a umožní také jinou dohodu se zaměstnancem, např. využití interních firemních systémů.“

O DSA nebo whistleblowingu

Připravované zákony o digitálních službách (DSA) a o digitálních trzích DMA jsou nejvýznamnější aktualizací evropských digitálních pravidel za více než dvě desetiletí. Evropská komise považuje DSA a DMA za hlavní plán, jak připravit Evropu na digitální věk. Co to znamená pro právnickou praxi, vysvětlí JUDr. Aleš Musil, M.A., který od roku 2008 pracuje jako úředník v manažerské pozici v Evropské komisi na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG Competition) v Bruselu. V České republice je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Na programu je také přednáška JUDr. Jiřího Kaprase, ředitele Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti ČR. Zaměří se na whistleblowing. „Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů vyšle jasný signál, že stát považuje whistleblowing za aktivitu, která je v moderní demokratické společnosti aktivitou nejenom legitimní, ale i potřebnou. Whistleblowing je mnohdy tím jediným způsobem, jakým se orgány činné v trestním řízení i jiné kompetentní orgány dozvídají o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání. Rychlým a efektivním odhalováním těchto jednání jsou přitom chráněny životy a zdraví lidí, životní prostředí, majetkové hodnoty i další významné statky. V prostředí soukromoprávních zaměstnavatelů pak může správné fungování vnitřních oznamovacích kanálů přispět k ekonomickým úsporám a prevenci reputačních a dalších rizik spojených s trestní odpovědností právnických osob,“ avizuje téma svého vystoupení Jiří Kapras.

Na konferenci naváže zářijový galavečer

Konference je určena podnikovým právníkům, kteří jsou členy Unie nebo jsou zaměstnanci jejích kolektivních členů. Účast je bezplatná.

V září na konferenci naváže stejnojmenný galavečer, během něhož Unie uděluje ocenění nejlepším podnikovým právníkům roku.

Konference Podnikový právník 2022:

Zahájení konference – JUDr. Marie Brejchová, LL.M

Elektronické právní jednání uvnitř korporací – doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Pracovněprávní předpisy v České republice dnes i zítra – prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Novinky z oblasti práva hospodářské soutěže – JUDr. Aleš Musil, M.A.

Whistleblowing – JUDr. Jiří Kapras

Předchozí

Zeman má na stole další milosti. Jde o Ukrajinu

Vyšlo dubnové číslo Lawyers & Business!

Další