KŠB provedla Knihovnu Václava Havla změnami právní formy 

|

Tým advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík pod vedením Vlastimila Pihery asistoval Knihovně Václava Havla při raritní změně právní formy z obecně prospěšné společnosti na nadační fond, přičemž budou zachovány všechny probíhající aktivity a projekty.

„Knihovna Václava Havla oslaví v roce 2024 dvacet let své existence. Za dobu svého působení prokázala svou potřebnost, důležitost a význam pro českou i evropskou občanskou společnost. Naplňování budoucích představ jejích zakladatelů, řešení otázek spojených s odkazem prezidenta Havla i celková modernizace fungování Knihovny vyžaduje změnu i její právní formy. A to z obecně prospěšné společnosti na nadační fond, při zachování všech probíhajících aktivit a projektů,“ uvedla Knihovna Václava Havla ve společném prohlášení s jejím končícím ředitelem Michaelem Žantovským.

„V souvislosti s tímto úkonem dojde též ke změnám v organizační struktuře i jejím vedení. Rodina Václava Havla reprezentována Dagmar Havlovou bude moci nadále uplatňovat svá práva a povinnosti prostřednictvím nově zřízeného Výboru rodiny zakladatele. V Knihovně zároveň vzniká Výbor dárců, který zastoupí významné donátory a podporovatele v čele se Zdeňkem Bakalou. Od 1. června 2023 bude nově statutárním orgánem Knihovny Václava Havla její správní rada. Noví členové správní a dozorčí rady budou v souladu se zaváděnými pravidly vnitřního řízení nominováni Výborem rodiny zakladatele a Výborem dárců. Členové stávající správní a dozorčí rady, kteří se v minulosti rovněž významně podíleli na utváření Knihovny, se i nadále mohou na jejím rozvoji podílet prostřednictvím vznikajícího Poradního výboru.

Tato skutečnost vede rovněž ke změně ve vedení Knihovny Václava Havla. Z pozice ředitele odchází po osmi letech Michael Žantovský, který byl pátým ředitelem Knihovny od jejího založení. Michael Žantovský mimo jiné provedl Knihovnu složitým obdobím, které její existenci nepřálo. Dokázal Knihovnu hájit, její program rozvíjet a veřejnosti zprostředkovávat odkaz Václava Havla mnoha inovativními způsob,“ dodali.

„Těší nás, že jsme s Knihovnou Václava Havla mohli spolupracovat a držíme jí palce v jejím dalším působení v nadační sféře,“ uvedla ke změně kancelář Kocián Šolc Balaštík.

Předchozí

Vostárek nabízí své paměti i jako audioknihu

Petra Sochorová přešla od Havel & Partners do Noerru

Další