Luděk Chvosta z White & Case odchází z vysoké advokacie, střídá ho Ivo Janda

|

Ivo Janda, partner pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře White & Case, vede od 1. dubna tým zaměřený na sporovou agendu a arbitráže. Ve funkci nahrazuje Luďka Chvostu, partnera kanceláře, který po téměř 50 letech opouští vysokou advokacii, z čehož posledních 10 let působil ve White & Case.

„Luděk je mým váženým kolegou a jedním z největších expertů na oblast sporů v České republice. Za naši kancelář mu děkuji za to, jak vybudoval a úspěšně vedl tuto praxi a pomáhal našim klientům s touto významnou agendou. Ivo je špičkový odborník na soutěžní právo, řešení soudních sporů, insolvenční právo a právo veřejné. Ve White & Case působí letos přesně 20 let a proto věřím, že snadno naváže na Luďkovy úspěchy a dále rozvine tuto již úspěšnou praxi ke spokojenosti našich klientů. V nové roli mu přeji mnoho štěstí,” dodává Petr Pánek, řídící partner pražské kanceláře.

„Je mi ctí a potěšením převzít štafetu po mém kolegovi a příteli. Zároveň to beru v této turbulentní době jako velkou osobní výzvu a mohu našim klientům slíbit, že se za jejich zájmy budeme bít minimálně se stejnou energií jako doposud,“ dodává Ivo Janda.

Ivo Janda se v rámci své odborné praxe specializuje především na soutěžní právo, řešení soudních sporů, insolvenční právo a právo veřejné (problematiku regulace). Zastává řadu funkcí, mimo jiné stojí v čele právní praxe pražské kanceláře zaměřené na soutěžní právo a nově vede i tým právníků specializujících se na řešení sporů a arbitráží. Do pražské kanceláře White & Case nastoupil v roce 2001. Před tím Ivo Janda působil na mezinárodněprávním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR a zastával rovněž pozici právního poradce české vlády při OSN v New Yorku.

Ivo Janda zastupuje klienty a poskytuje jim poradenství v komplexních soudních, rozhodčích a správních řízeních před českými soudy a správními orgány, mezinárodními rozhodčími soudy, jakož i před Evropskou komisí a soudy EU v Lucembursku. Ivo Janda je doporučovaným právním expertem v oblasti sporů a compliance dle prestižní mezinárodní srovnávací publikace Chambers and Partners.

White & Case LLP je přední mezinárodní advokátní kanceláří se sítí 44 poboček ve 30 zemích světa. Jako jedna z prvních amerických právních firem se skutečně celosvětovou působností poskytuje poradenství a právní zastoupení prakticky ve všech oblastech práva dotýkajících se obchodu s mezinárodním přesahem.

Pražská kancelář White & Case byla založena v roce 1991 a s více než 50 právníky a daňovými poradci patří mezi největší mezinárodní advokátní kanceláře v České republice. Zabývá se poradenstvím pro českou a mezinárodní klientelu podle českého a anglického práva a práva státu New York v rámci komplexních tuzemských i mezinárodních obchodních transakcí a sporů.

Foto: Free-Photos z Pixabay

Předchozí

Souběh funkcí už zase není jasný, upozorňují Rödl & Partner

Karas: Advokáti tu nemají být jen pro bohaté

Další