Nastupující generace: Natálie Cmíralová a Jakub Kačerek z PRK

|

Lawyers & Business představuje ve spolupráci s partnery nastupující generaci právníků. Pokračujeme v PRK Partners, a to s Natálií Cmíralovou a Jakubem Kačerkem.

  1. Proč jste právníkem a čím vás zlákala advokacie?
  2. Čím je pro vás mimořádná PRK Partners?
  3. Čeho byste ve své kariéře rád(a) dosáhl(a)?

Natálie Cmíralová: Jako koncipient potřebuji inspirativní pracovní prostředí

1) V posledním ročníku víceletého gymnázia jsem vzhledem ke svému příklonu k humanitním vědám volila mezi studiem práva a politologie. Právnickou fakultu jsem zvolila především s ohledem na širší možnosti profesního uplatnění a tato volba se ukázala být jako správná, protože právo jako obor jsem si během pětiletého studia zamilovala. 

Práci v advokátní kanceláři jsem měla možnost vyzkoušet už během studia a velmi brzy si mě tato profese získala. Advokacie mě baví svou rozmanitostí, náročností a nepředvídatelností. Nenechá vás ustrnout a neustále vás motivuje k odbornému růstu. O právu si mnozí lidé myslí, že je to nudný obor. Myslím však, že je to právě naopak – je to obor nesmírně kreativní a advokacie poskytuje možnost, jak tuto kreativitu rozvíjet. Při řešení specifických požadavků klienta vás nutí přemýšlet, propojovat poznatky z různých oborů a hledat nová řešení. Na straně druhé od vás vyžaduje také notnou dávku empatie a emoční inteligence, tak, abyste dokázali porozumět potřebám klienta a dovést jej ke sledovanému cíli.   

Na advokacii mě baví také práce s jazykem. Umění formulovat myšlenky stručně, výstižně a přesvědčivě, ať už v psané či mluvené formě, je dovednost, bez které se advokát neobejde. Snadná disciplína to není, ale jednoznačně stojí za to, protože dobře a trefně napsaný právní text je radost pro autora i čtenáře. 

2) PRK Partners je moderní a ambiciózní kancelář s mezinárodním přesahem. Propojuje mimořádnou profesionalitu a odbornost poskytovaných služeb s přátelskou atmosférou, což není lehký úkol. Oceňuji zejména důraz kladený na vzdělávání a seberealizaci advokátních koncipientů i advokátů, k nimž PRK Partners poskytuje mnoho příležitostí, ať už ve formě odborných školení, jazykových kurzů či zapojení do projektů, které přesahují rámec běžné každodenní práce právníka.  

Jako advokátní koncipient potřebuji ke svému rozvoji zejména inspirativní pracovní prostředí tvořené lidmi, od kterých se mohu učit a kteří jsou ochotni sdílet s námi, mladšími kolegy, nabyté zkušenosti a podporují nás v růstu. Jako žena pak vnímám potřebu respektu a vstřícného přístupu k individuálním požadavkům těch žen, které chtějí sladit advokacii s rodinným životem. Mohu-li soudit po několika měsících působení v PRK Partners, všechny tyto potřeby PRK Partners bezpochyby naplňuje. 

3) V krátkodobém horizontu je mou prioritou úspěšné složení advokátních zkoušek a prohloubení mých znalostí prostřednictvím studijního programu LL.M. V dlouhodobém horizontu mají mé kariérní cíle méně zřetelné obrysy. Mým přáním je věnovat se práci, v níž spatřuji smysl, v přátelském kolektivu lidí, kteří advokacii dělají se zalíbením a zápalem. Nepochybně však budu za úspěch považovat, pokud i svým působením v PRK Partners přispěji k jejím skvělým výsledkům. 

Jakub Kačerek: Advokacie mi nabízí profesionální i osobní rozvoj

1) Profesí právníka jsem byl fascinován prakticky od malička. Už jako malý chlapec jsem vždy říkal svým rodičům, že jednou budu dělat právníka ve velkém městě jako je Praha. Teď můžu říct, že se mi můj sen splnil. Pro mě, jako cizince, však nebyla cesta na česká práva možná tak jednoduchá jako pro mé české kolegy. Mým cílem však bylo studovat v České republice, a proto jsem byl na sebe nesmírně pyšný, když se mi to po měsících přípravy podařilo a nastoupil jsem na Právnickou Fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od počátku studia jsem si byl téměř jistý, že mou budoucností je právě práce v advokacii, což bylo i důvodem, proč mou první prací v právní oblasti byla práce studenta v advokátní kanceláři. Přestože se mi advokacie zamlouvala, nechtěl jsem se omezit jenom na ni, a proto jsem ještě během svého studia vycestoval do Bruselu, kde jsem se účastnil roční stáže v nevládní organizaci. I když mě táto práce také zaujala, po návratu z Bruselu a dokončení studií mě advokacie znova zlákala. Advokacie mi nabízí profesionální i osobní rozvoj, mezinárodní zaměření a rovněž možnost se setkat s velkou škálou právních oblastí, s nimiž bych se jinak v životě nestřetl.

2) Pro mě je PRK Partners mimořádná různorodostí oblastí, a to nejen těch právních, kde se mohou zaměstnanci naší advokátní kanceláře rozvíjet. Již jako student jsem byl členem studentských spolků a věnoval jsem se oblastem jako project management, association management nebo marketing. PRK Partners mi po nástupu umožnila rozvíjet i tyto zájmy. Stal jsem se Studentským ambasadorem, a i nadále spolupracuji se studentskými spolky a společně s naším marketingovým oddělením organizuji projekty a akce zaměřené na studenty. Většina mé práce stále ve velké míře souvisí s právem a advokacií. V této oblasti beru jako velké pozitivum lidský a osobní přístup partnerů a seniorních advokátů vůči juniorním kolegům. PRK je pro mě zajímavá také agendou, kterou zde děláme, a to hlavně právními oblastmi, kterým jsem se nikdy nevěnoval. Momentálně se věnuji hlavně bankingu a finances a můžu říct, že i když jsem se s tímto právním odvětvím v minulosti neměl možnost blíže seznámit, v PRK mě kolegové přijali a pomohli mi se v této oblasti lépe zorientovat.

3) V advokacii se ještě zabydluji, a proto zatím nemám stanovené určité cíle, které se mým kariérním postupem mohou ještě poměrně dost změnit. Mohu však s jistotou říct, že mou prioritou je určitě rozšiřování vědomostí v různých právních oblastech, abych byl schopný úspěšně absolvovat advokátní zkoušky. Vždy jsem byl mezinárodně založen, a proto bych si rád v budoucnu vyzkoušel i další zahraniční stáže, například v zahraničních advokátních kancelářích. Rovněž se v budoucnu plánuji profesně rozvíjet formou studia LL.M. mimo Českou republiku. Samozřejmě, mým největším kariérním cílem je spokojenost s mou prací a s lidmi, s nimiž budu úzce spolupracovat a kteří mě budou podporovat a jimž budu moci důvěřovat. 

Lawyers & Business si můžete zakoupit například na webu mojecasopisy.cz.

Snímek obrazovky 2023-03-27 v 21.56.37
Předchozí

Drobiš & Novotný vyrostli za první rok na více než 10 milionů

Nové číslo LB: Exkluzivní informace z advokacie

Další