Nejzajímavější advokáti, noví ústavní soudci i Sphere

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – V redakci Lawyers & Business začíná vyhodnocování dotazníků pro účely projektu Advokátní kanceláře roku 2023. Tým prezidenta Petra Pavla vyhodnocuje relevantnost možných kandidátů na ústavní soudce a média široce spekulují, o koho půjde, pár jmen vytáhnu i já. A konečně upozorním také na vznik jedné nové advokátní kanceláře.

V květnu vyjde, podobně jako loni, speciál Lawyers & Business Advokátní kanceláře roku 2023 a z jeho obsahu, na kterém už pracujeme, získáte i lepší představu, co všechno vás v letošním ročníku našeho projektu čeká. Vyhlásíme 100 nejzajímavějších advokátních kanceláří na českém trhu v roce 2023, oceníme vítěznou Advokátní i Mezinárodní advokátní kancelář roku a nabídneme přehled nejzajímavějších kanceláří v kategoriích Retailová advokátní kancelář roku, Pro bono advokátní kancelář roku, Advokátní inovace roku, Advokátní mandát roku, Advokátní kancelář roku za udržitelnost a Advokátní kancelář roku za diverzitu. Také oceníme advokáty a advokátky, stejně jako právní talenty. Výsledky odrazí hlasování vysokých desítek advokátních kanceláří na českém trhu. Ohlédneme se ale rovněž za nejvýznamnějšími personáliemi a událostmi na advokátním trhu, nabídneme přehled vybraných významných transakcí a mandátů advokátních kanceláří, stejně jako přehled jejich významných inovací. Pokud vás tento projekt zaujal a máte pocit, že byste v něm neměli chybět, neváhejte se nám ještě ozvat.

Výběr má před sebou rovněž prezident Petr Pavel, a to nových ústavních soudců. Informace o tom, jak to bude dělat, jste nemohli v médiích přehlédnout, na stránkách Hradu je pak najdete v oficiálním a plném znění. Pokud bych měl o někom tvrdit, že se ústavním soudcem stane s pravděpodobnosti hraničící s jistotou, byl by to emeritní předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Jako velmi vysoké vidím šance i u profesora Jana Wintra, který patřil ještě před prezidentskými volbami ke dvěma právníkům, o nichž Petr Pavel říkal, že jim bude v těchto otázkách naslouchat. Prvním byl profesor Jan Kysela, který „výběrovou komisi“ kandidátů na ústavní soudce vede, Jan Wintr se ale v této komisi vůbec neobjevil. Jako kandidát se pak – soudě z jeho vyjádření na Twitteru a jeho blogu – České advokátní komoře, která má možnost rovněž navrhovat prezidentovi a jeho lidem k posouzení své členy, sám přihlásil advokát Tomáš Nahodil. 

„Za nejdůležitější bych jako ústavní soudce považoval zrychlit řízení o individuálních ústavních stížnostech (ty zjevně neopodstatněné odmítat nejlépe do jednoho měsíce a meritorně jim vyhovovat či je zamítat nejlépe do tří měsíců, ve složitých případech do půl roku), důsledněji pracovat s právními závěry obsaženými v částech odůvodnění usnesení a nálezů Ústavního soudu nazývaných obiter dicta v následných budoucích rozhodnutích, zvýšit počet vyhovujících nálezů ze současných cca 5 % na 10 % (jsem přesvědčený, že v pochybnostech, má-li být individuální ústavní stížnost spíše odmítnuta nebo má-li jí být spíše vyhověno, je lépe rozhodnout o ní vyhovujícím nálezem, protože i když hodně propracovaných právních názorů, které dávají logiku a jimiž advokáti argumentují před soudy, obsahují i odmítavá usnesení, dokud si na sebe „neobléknou košili“ nálezu, nejsou závazná) a prosazovat do rozhodovací praxe Ústavního soudu moderní právní doktríny ústavních soudů členských zemí Rady Evropy, Evropské unie a mezinárodních soudů,“ uvedl mimo jiné Nahodil. Uvidíme, jestli České advokátní komora jeho přihlášku vyslyší a postoupí ji prezidentovi.

A nyní ještě jedna novinka vysloveně z aktuálního dění na advokátním trhu. Od začátku března působí na trhu nová značka Sphere, do níž se spojili advokáti Vít Šilhavý a Jakub Pártl. „Soustředíme se primárně na podnikatelský sektor, a to na oblasti M&A, finančních trhů a realit a samozřejmě práva IT. Pokud bych měl vypíchnout nějaký záměr, tak je to poskytování kvalitních právních služeb právě v těchto oblastech a řízený růst kanceláře,“ popisuje Vít Šilhavý v našem partnerském rozhovoru, který vyjde v pondělí v novém čísle Lawyers & Business.

(Na fotografii jsou ceny udělené loni Lawyers & Business Advokátním kancelářím roku, a to z dílny umělkyně Gordany Glass – pozn. red.)

Předchozí

Rodinným firmám by prospěl jednodušší exit zakladatelů a daňová zvýhodnění

Unie podnikových právníků slaví 33. výročí

Další