Unie podnikových právníků slaví 33. výročí

|

Unie si letos připomene 33 let od svého založení. Kromě oslav ji čeká velká výroční konference a také Sněm. Na něm budou členové volit vedení spolku na další dva roky. Marie Brejchová už podeváté obhajuje funkci prezidentky Unie.

Sněm

Klíčovým datem je 27. duben. Sněm během tohoto dne rozhodne, kdo stane v čele Unie. Bude se volit nová Rada, Výkonný výbor, revizoři účtů i prezident.

Právě na funkci prezidentky se rozhodla znovu kandidovat Marie Brejchová: „Ráda budu pokračovat ve své práci pro Unii. Zdá se to neuvěřitelné, ale jejímu vedení se věnuji už od roku 2007. Během té doby se z Unie stala respektovaná a všeobecně známá instituce, která je pověstná svými bohatými vzdělávacími aktivitami i networkingovými příležitostmi. Mezi právníky patříme k nejlépe organizovaným platformám, přitom si zároveň uchováváme přátelskou atmosféru.“

Za 33 let existence se Unie významně posunula. Nyní je fungující asociací podnikových právníků, která pořádá více než 50 přednášek a seminářů ročně. Etablovaly se v ní sekce, které se podle odborných zájmů podnikových právníků soustředí na konkrétní oblasti práva. Spolek aktuálně sdružuje 72 kolektivních a více než 400 individuálních členů. Je aktivní v legislativním procesu. A Marie Brejchová ho reprezentuje v European Company Lawyers Association. 

„K úspěchům počítejme i ocenění Podnikový právník, které se udílí už od roku 2012. Díky němu můžeme vzdát hold osobnostem práva, které vynikají v oblasti působnosti firemních právníků, a současně upozornit na značný význam naší profese. Jsme důležití nejenom pro komerční společnosti či veřejnou správu. Hrajeme zásadní roli i ve vztahu k advokátům, kteří si nás cení jako in-house partnerů při komunikaci s klientem. V neposlední řadě se podílíme na legislativním procesu, protože máme vhled do praxe a víme, jak připomínkovat návrhy předpisů,“ vysvětlila viceprezidentka Jitka Hlaváčková, která je zároveň gestorkou nejpočetnější unijní Pracovněprávní sekce.

Konference Podnikový právník 2023

Ve čtvrtek 27. dubna se podnikoví právníci sejdou už ráno. Ještě před Sněmem totiž začne největší konference pořádaná pod taktovkou Unie podnikových právníků. Vystoupí na ní prof. Petr Hůrka s přednáškou k novele zákoníku práce. Jana Zmeškalová z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ivana Fára z Tesco Czech Republic se budou věnovat tématu významné tržní síly. Jan Klouda z Vodafone bude hovořit o odolnosti korporace ve světle geopolitických hrozeb. A Jiří Kapras z Ministerstva spravedlnosti se zaměří na aktuality z oblasti právní regulace lobbování a ochrany oznamovatelů.

Začátek konference Podnikový právník 2023 je v 9:00 hodin. Očekává se, že se jí zúčastní 100 posluchačů na místě a další desítky online. 

Unie v Kristových letech

Uplynulých33 let od svého vzniku oslaví Unie v tentýž den, na který plánuje konferenci a Sněm. Na slavnostním setkání nebudou chybět přední právnické osobnosti, které jsou spjaty se založením a rozvojem spolku.

„Naše Unie dospěla do Kristových let. To je příležitost bilancovat, co se nám dosud povedlo, a říct si, kam se chceme vyvíjet dál. Mám radost, že se nám ve velkém povedlo to, co jinde zatím drhne. Zaprvé jsme atraktivní pro mladé talenty a nové tváře. Zadruhé dáváme široký prostor ženám-právničkám, které se angažují velmi aktivně. A zatřetí jsme pověstní svou jednotností prostou rivality. Těším se na vřelou atmosférou a na to, že opět ukážeme, jak dobře spolu dokážeme fungovat a jak dovedeme propojit diverzitu,“ reagovala Marie Brejchová.

Bilance

V rámci bilancování se Unie určitě zastaví i u náročných situací posledních let. V uplynulém období se podnikoví právníci spolu se svými zaměstnavateli museli utkat s několika rozsáhlými problémy. Jednalo se o pandemii covidu-19 a o přímé i nepřímé důsledky ruské invaze na Ukrajinu, rostoucí ceny energií, nedostatek klíčových materiálů a jejich zdražování.

„Unie na tyto situace reagovala mezi prvními. Okamžitě jsme vytvořili Koronatým, později Ktým. Na této bázi diskutujeme aktuální palčivé problémy a hledáme cestu, jak se s nimi v rámci praxe byznys právníků popasovat,“ upřesnila viceprezidentka Ivana Fára, která má na starosti i nové členy Unie.

Na pandemii zareagovala Unie přesunem akcí do online prostředí. „Přestože si uvědomujeme význam osobního setkávání a diskusí, vyšli jsme vstříc potřebám našich členů. Čistě prezenční akce jsou spíše výjimkou. Nyní pořádáme většinu vzdělávacích akcí hybridní formou,“ potvrdila Jitka Hlaváčková.

Činnost sedmi sekcí

I v tomto složitém období se členové zapojovali do činnosti všech sedm sekcí vytvořených uvnitř Unie. Pořádali speciálně zaměřená diskusní setkání, workshopy a výjezdní zasedání.

Konkrétně Pracovněprávní sekce pokračovala v organizaci odborných diskusí, na jejichž programu byla aktuální judikatura, novela zákoníku práce, úprava pracovnělékařských služeb, transpozice úpravy whistleblowingu či úprava odměňování.

Sekce Civilní právo se soustředila na pořádání pracovních snídaní a seminářů, např. na téma odpovědnost za vady, péče řádného hospodáře nebo novely zákona o obchodních korporacích a insolvenci.

V sekci Compliance se podnikoví právníci věnovali problematice GDPR, ochraně oznamovatelů nebo trestní odpovědnosti právnických osob. Téma kybernetické bezpečnosti zpracovávali a diskutovali společně se sekcí IT a inovace, jež dále nabídla semináře o automatizovaném rozhodování a profilování nebo téma DMA a DSA. Vertikální dohody či novela zákona o zadávání veřejných zakázek byly na programu sekce Veřejné zakázky a hospodářská soutěž. A mimořádně důležité otázky, jak potvrdila viceprezidentka Jiřina Králová, otevírala Energetická sekce. Přinesla přednášky o veřejnoprávní regulaci energetického sektoru, o nouzovém stavu v plynárenství či o mezinárodněprávních limitech národního řešení energetické krize.

Výsledkem iniciativy sekcí často bývá seminář či konference, v níž zpracujeme dané téma přímo na míru a pro potřeby podnikové právní praxe. Spolupracujeme hodně s právnickými fakultami. Třeba s fakultou Masarykovy univerzity jsme opět uspořádali konferenci Právnický podzim v Brně. Nesmím ale zapomenout ani na spolupráci se Spolkem pro ochranu osobních údajů, Ministerstvem spravedlnosti, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a dalšími subjekty. Využíváme taky zapojení advokátních kanceláří do vzdělávacích akcí,“ komentovala Klára Novotná, viceprezidentka Unie, jež má na starosti koordinaci činnosti sekcí.

Legislativa

Unie odvedla úctyhodný kus práce i na pole legislativy. Dál se do legislativního procesu, zejména v rámci připomínkového řízení, aktivně zapojuje prostřednictvím Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

„V poslední době jsme připomínkovali zejména zákon o ochraně oznamovatelů, antibyrokratický balíček a novelu zákoníku práce,“ shrnula Jitka Hlaváčková.

Networking

Podnikoví právníci patří k vyznavačům networkingu. Rádi navazují kontakty s kolegy z jiných společností, s nimiž pak mohou konzultovat dílčí nejasnosti v rámci své činnosti. Unie proto pořádá mnoho společenských akcí, na nichž se právníci mohou potkat osobně. Vévodí jim slavnostní večery spojené s předáváním ocenění Podnikový právník. Nechybí ovšem ani pravidelná tradiční setkání na bowlingu, u táborového ohně, na výjezdním semináři ve Zvánovicích nebo na vánočním večírku.

Nepřehlédnutelná byla v poslední době rovněž účast firemních právníků na 1. obnoveném Sjezdu českých právníků v květnu 2022. „Tématem Sjezdu byla profesní a společenská odpovědnost právníků a institucionální pojistky jejich nezávislosti. Za Unii jsem přispěl referátem o povinnosti mlčenlivosti a její ochraně pro podnikové právníky. K tomuto referátu zazněl koreferát docentky Kateřiny Eichlerové o podnikových právnících jako právní profesi a možnostech úpravy jejich nezávislosti,“ specifikoval člen Výkonného výboru a hospodář Richard Baček.

Co Unii čeká

V tomto roce má Unie v plánu další desítky přednášek a workshopů. Mezi tématy se objeví zákoník práce, transfer osobních údajů do třetích zemí podle GDPR, transpozice směrnice o přeměnách nebo smlouvy o dílo. Vedle tradičních konferencí připravuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy konferenci Soutěžní compliance. A plánují se i výjezdní zasedání sekcí, která proběhnou postupně v dalších dvou letech.

Vedle toho odstartuje nový ročník mentoringového programu. Pilot přinesl kladnou odezvu, a proto se právě spouští nový turnus. Hlásit se do něj mohou firemní právníci, kteří mají zájem o kariérní posun nebo se chtějí více zaměřit na svůj osobní růst.

PR

Lawyers & Business si můžete zakoupit například na webu mojecasopisy.cz.

Snímek obrazovky 2023-03-27 v 21.56.37
Předchozí

Nejzajímavější advokáti, noví ústavní soudci i Sphere

Nastupující generace: Natálie Cmíralová a Jakub Kačerek z PRK

Další