Novým šéfem daňového a právního oddělení KPMG je Szmaragowski

|

Partner české kanceláře KPMG Daniel Szmaragowski vede nově daňové i právní oddělení jako Head of Tax & Legal. Expert na převodní ceny posílí synergie mezi daňovým týmem KPMG a advokátní kanceláří KPMG Legal.

„Daňový systém prochází na mezinárodní i lokální úrovni dynamickými změnami. Daňovému poradci v současnosti nestačí jen to, že dobře rozumí svému oboru. Klient v něm musí vidět důvěryhodného partnera pro své podnikání a zároveň očekává celkové zastřešení transakce – nejen po daňové, ale i účetní a právní stránce. Díky úzké spolupráci s advokátní kanceláří KPMG Legal můžeme klientům nabídnout poradenství ve všech klíčových otázkách jejich podnikání,“ uvedl Szmaragowski.

Odborník na převodní ceny má rozsáhlé zkušenosti s velkými mezinárodními i vnitrostátními transakcemi a restrukturalizacemi. Vedl řadu jednání se státními orgány včetně zastupování klientů během kontrol daně z příjmů právnických osob, či převodních cen. Zabýval se rovněž strukturováním prodejů a akvizic firem a jejich následným začleňováním do nadnárodních skupin. 

Do KPMG nastoupil v roce 2000. Od roku 2014 vede oddělení převodních cen a v roce 2017 byl jmenován partnerem. Je registrovaný daňový poradce a soudní znalec. O převodních cenách a litigacích přednáší na akademické půdě a odborných konferencích v ČR i v zahraničí.

Předchozí

AgiLawyer otevírá akademii pro právníky a odborníky z Legal Tech

Dostupný advokát loni vyrostl na 15 milionů

Další